Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek opiekuńczy: dodatkowa pomoc na dziecko w kwocie 7500 NOK miesięcznie

16.05.2021

Może się wydawać, że jedyny dodatek, który można otrzymać na dziecko z NAV, to świadczenie rodzinne wypłacane do 18. roku życia. Nic bardziej mylnego. Osoby, które udokumentują minimum 5 lat przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych, mogą również wnioskować o świadczenie opiekuńcze, które wynosi 7 500 NOK i jest wypłacane od 13. do 23. miesiąca życia dziecka.

Dodatkowy zasiłek 7 500 NOK miesięcznie na dziecko

Może się wydawać, że jedyny dodatek, który można otrzymać na dziecko z NAV, to świadczenie rodzinne wypłacane do 18. roku życia. Nic bardziej mylnego. Osoby, które udokumentują minimum 5 lat przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych, mogą również wnioskować o świadczenie opiekuńcze, które wynosi 7 500 NOK i jest wypłacane od 13. do 23. miesiąca życia dziecka.

Czym jest i ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie opiekuńcze, jak wcześniej zostało wspomniane, jest wypłacane na dziecko w okresie od 13. do 23. miesiąca życia i wynosi 7 500 NOK miesięcznie. Niestety nie zawsze. Warunkiem uzyskania pełnej kwoty jest to, że dziecko nie uczęszcza do przedszkola/żłobka państwowego lub prywatnego z dofinansowaniem państwowym. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dziecko przebywa w placówce opiekuńczej, wysokość przyznanego zasiłku jest pomniejszana. Jeśli zaś dziecko uczęszcza do przedszkola/żłobka co najmniej 33 godziny tygodniowo, świadczenie nie jest wcale przyznawane.

 

Kto może uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Warunkiem wnioskowania o świadczenie jest udokumentowanie osiągania dochodu z tytułu zatrudnienia lub pobierania opodatkowanych świadczeń (zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, AAP, rodzicielski) w Norwegii. Do wniosku o świadczenie należy dołączyć umowę o pracę lub decyzję o przyznaniu zasiłku zastępującego dochód. Kolejnym, równie ważnym wymogiem, jest to, że zarówno i matka i ojciec są w stanie udokumentować przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat podczas całego swojego życia. Jeżeli rodzice pracowali w różnych krajach na umowach, od których były odprowadzane wszystkie składki, mogą połączyć te okresy. Co to oznacza? Jeśli ojciec dziecka pracuje od 2 lat w Norwegii, natomiast w Polsce przepracował 7 lat, może zawnioskować do ZUS/KRUS o wydanie zaświadczenia, które przedstawi, że przez wspomniane 7 lat opłacał składki w Polsce. Dokument ten będzie respektowany przez NAV. Należy pamiętać, że okres studiów (bez świadczenia pracy) to czas, kiedy są opłacane wyłącznie składki zdrowotne – nie są one brane pod uwagę do nabycia prawa do świadczenia opiekuńczego z Polski. Podobnie jest również podczas pobytu matki dziecka na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

 

Zasiłek opiekuńczy a prawo do zasiłku rodzinnego z Norwegii

Oczywiście oba wspomniane wyżej zasiłki można pobierać jednocześnie. Warto jednak sprawdzić, w jakim kraju powinno pobierać się zasiłek rodzinny. W odróżnieniu od zasiłku opiekuńczego, to, jaki kraj powinien wypłacać zasiłek rodzinny, zależy od tego, w jakim kraju mieszkają dzieci oraz czy rodzic, z którym przebywają dzieci, jest aktywny zawodowo. Co to oznacza?

  • jeżeli ojciec dziecka przebywa w Norwegii, natomiast dziecko wraz z matką przebywa w Polsce oraz matka dziecka nie jest aktywna zawodowo (nie pracuje, nie pobiera opodatkowanego zasiłku, nie przynależy do KRUS) – świadczenie rodzinne powinno się pobierać z Norwegii,
  • jeżeli ojciec dziecka przebywa w Norwegii, natomiast dziecko wraz z matką przebywa w Polsce, a matka dziecka jest aktywna zawodowo (pracuje/pobiera opodatkowany zasiłek/przynależy do KRUS) – świadczenie rodzinne powinno się pobierać z Polski.

Warto sprawdzić, w jakim kraju należy pobierać zasiłek rodzinny, aby uniknąć konieczności zwrotu błędnie wypłaconego świadczenia. Jeżeli z miesiąca na miesiąc twoja sytuacja uległa zmianie, poinformuj o tym odpowiedni urząd.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu