Zasiłek ojcowski podczas pobytu w Polsce

01.11.2020

W najbliższym czasie zostaniesz ojcem i zastanawiasz się, czy masz prawo do pobierania zasiłku ojcowskiego z Norwegii w Polsce? Najważniejsze jest spełnienie wszystkich warunków, które dadzą tobie prawo do wnioskowania o świadczenie. Po tym będziesz mógł przebywać na zasiłku ojcowskim nawet w Polsce, ważne, abyś sprawował opiekę nad swoim nowo narodzonym dzieckiem.

Zasiłek ojcowski podczas pobytu w Polsce

W najbliższym czasie zostaniesz ojcem i zastanawiasz się, czy masz prawo do pobierania zasiłku ojcowskiego z Norwegii w Polsce? Najważniejsze jest spełnienie wszystkich warunków, które dadzą tobie prawo do wnioskowania o świadczenie. Po tym będziesz mógł przebywać na zasiłku ojcowskim nawet w Polsce, ważne, abyś sprawował opiekę nad swoim nowo narodzonym dzieckiem.

Jakie warunki należy spełnić?

Przede wszystkim powinieneś osiągnąć minimalny dochód w wysokości 50 675,50 NOK oraz przepracować w Norwegii 6 z ostatnich 10 miesięcy. Jeżeli wyłącznie ty nabyłeś prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii, abyś mógł przejść na zasiłek matka twojego dziecka musi wrócić do pracy na minimum 3/4 etatu lub do szkoły dziennej. Aby nie stracić pełnego wymiaru świadczenia, musi to zrobić już w 7 tygodniu po urodzeniu dziecka. Niezbędne jest udokumentowanie powyższej sytuacji. Jeżeli matka dziecka wraca do pracy, powinna:

  • uzyskać zaświadczenie od pracodawcy, na którym zawarta będzie dokładna data powrotu do pracy, procentowy wymiar zatrudnienia, np. 100% oraz zajmowane stanowisko,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie powinna wystawić księgowa. Jeżeli firma, którą prowadzi nie posiada księgowej, wystarczy oświadczenie, w którym zawarte będą wymienione wcześniej informacje.

 

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy matka dziecka wypracowała w Polsce prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego, może z niego zrezygnować najwcześniej w 15 tygodniu. W związku z tym, jeżeli chcesz pobierać zasiłek ojcowski z Norwegii, stracisz świadczenie za tygodnie od 7 do 15.

 

Jak długo możesz przebywać na zasiłku ojcowskim?

To, na jak długo otrzymasz świadczenie, zależy od tego, jaką chcesz pobierać jego wysokość. NAV przewiduje możliwość pobierania zasiłku przez 40 tygodni, ze 100% stawką lub przez 50 tygodni ze stawką 80%. Wypłacaną kwotę oblicza się z 3 ostatnich kalendarzowych miesięcy poprzedzających ten, w którym chcesz przejść na zasiłek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy okazuje się, że twój dochód z ostatnich 12 miesięcy był wyższy o minimum 25%, w porównaniu do ostatnich 3 miesięcy. Wtedy NAV decyduje obliczyć podstawę do wypłaty świadczenia z wyższego, bardziej korzystnego dochodu.

 

Jeżeli nie możesz lub nie chcesz pobierać pełnego wymiaru zasiłku rodzicielskiego od razu, możesz rozłożyć do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Może to zdarzyć się w tej sytuacji, gdy np. w międzyczasie chcesz wrócić do pracy. Pamiętaj jednak, że odroczenie zasiłku jest możliwe tylko wtedy, kiedy również matka dziecka będzie pracować.