Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek ojcowski: kto może wnioskować o świadczenie

26.05.2021

Każdy, kto przepracował w Norwegii minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy pracy i został lub wkrótce zostanie ojcem, może wnioskować o przyznanie zasiłku ojcowskiego. Przy spełnieniu określonych warunków może pobierać nawet 50 tygodni zasiłku, rozkładając na wybrane przez siebie okresy nawet do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Sprawdź, czym jest zasiłek ojcowski oraz co należy zrobić, aby go uzyskać.

Odroczenie zasiłku ojcowskiego do 3 lat - to możliwe!

Każdy, kto przepracował w Norwegii minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy pracy i został lub wkrótce zostanie ojcem, może wnioskować o przyznanie zasiłku ojcowskiego. Przy spełnieniu określonych warunków może pobierać nawet 50 tygodni zasiłku, rozkładając na wybrane przez siebie okresy nawet do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Sprawdź, czym jest zasiłek ojcowski oraz co należy zrobić, aby go uzyskać.

Zasiłek ojcowski – czym jest to świadczenie?

Jest to nic innego, jak zasiłek wypłacany w związku z opieką nad nowo narodzonym dzieckiem. Jeżeli osiągnąłęś minimalny dochód w wysokości co najmniej 0,5 stawki G, czyli 50 675,5 NOK oraz przepracowałeś 6 z ostatnich 10 miesięcy pracy, możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia. Warto podkreślić, że do dochodu minimalnego wliczają się również pobieranie zasiłki, takie jak chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych czy AAP. Natomiast to, jaki wymiar świadczenia ci przysługuje, jest zależne od tego, czy matka dziecka również ma prawo do zasiłku rodzicielskiego, czy wyłącznie ty..

 

Tylko ojciec ma prawo do zasiłku rodzicielskiego

Jeżeli matka twojego dziecka przebywa w Polsce lub w Norwegii i nie wypracowała prawa do zasiłku rodzicielskiego, masz prawo do otrzymania pełnego wymiaru zasiłku. Możesz go pobierać przez 40 tygodni, jeżeli chcesz otrzymywać 100% średniego, dotychczas osiąganego wynagrodzenia lub 50 tygodni, jednak w tym przypadku wysokość świadczenia wynosi 80%. Zasiłek ojcowski przysługuje tobie najszybciej od 7 tygodnia po urodzeniu się dziecka, oraz niezbędne jest, aby matka dziecka w tym czasie powróciła do pracy/ podjęła nowe zatrudnienie na minimum 75% etatu lub rozpoczęła naukę dzienną.


Niezbędna dokumentacja

NAV określa minimum dokumentów, jakie należy przedstawić, wnioskując o przyznanie zasiłku ojcowskiego. Należą do nich:

  • akt urodzenia dziecka na druku unijnym lub tłumaczone na język norweski lub angielski,
  • zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka, które określa dokładną datę rozpoczęcia pracy po urodzeniu dziecka, procentowy wymiar czasu pracy (np. 100%) oraz zajmowane stanowisko lub
  • oświadczenie matki dziecka o dokładnej dacie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacjami o procentowym wymiarze pracy (np. 100%) oraz zajmowanym stanowisku,
  • rejestracja pobytu w Norwegii.

W chwili rozpoczęcia analizy otrzymanego wniosku NAV ma prawo wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów. W zależności od sytuacji, do dokumentów, o które najczęściej prosi urząd, należą: skan dokumentu tożsamości matki dziecka, zaświadczenie z ZUS o tym, że matka dziecka nie będzie pobierała zasiłku rodzicielskiego z Polski, odcinki z pensji matki dziecka potwierdzające osiąganie dochodów oraz zaświadczenie z ZUS o tym, że matka dziecka jest zarejestrowana jako pracownik. O świadczenie możesz wnioskować w sposób tradycyjny, wysyłając papierowy wniosek lub elektronicznie, jeżeli logujesz się na strony NAV poprzez BankID/ Buypass lub założyłeś dostęp poprzez aplikację Nets Passport Reader.

 

Odroczenie pobierania zasiłku ojcowskiego do 3 roku życia

NAV umożliwia elastyczne pobieranie przyznanego zasiłku ojcowskiego. Tu także trzeba spełnić określone warunki. Kiedy zatem można odroczyć wypłatę świadczenia?

  • jeżeli zamierzasz pracować na 100% etatu,
  • planujesz urlop,
  • ze względu na chorobę,
  • ze względu na pobyt w szpitalu twój lub dziecka.

Pamiętaj jednak, że w sytuacji gdy odraczasz pobieranie zasiłku ojcowskiego, matka dziecka nie może w tym czasie się nim zajmować. Dla przykładu, jeżeli chcesz odroczyć pobieranie zasiłku ze względu na powrót do pracy, matka dziecka również musi pracować!

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu