Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek macierzyński czy becikowe? Sprawdź, jak uzyskać

24.07.2022

Przebywając w Norwegii, masz prawo wnioskować o świadczenia socjalne związane z narodzinami Twojego dziecka. Matka, nawet na kilkanaście tygodni przed planowanym terminem porodu, może o nie wnioskować. Różnica w świadczeniach polega nie tylko w ich wysokości, ale także okresie ich pobierania. Sprawdź, w jakiej sytuacji możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi (becikowe), a w jakiej o zasiłek macierzyński.

Przebywając w Norwegii, masz prawo wnioskować o świadczenia socjalne związane z narodzinami Twojego dziecka. Matka, nawet na kilkanaście tygodni przed planowanym terminem porodu, może o nie wnioskować. Różnica w świadczeniach polega nie tylko w ich wysokości, ale także okresie ich pobierania. Sprawdź, w jakiej sytuacji możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi (becikowe), a w jakiej o zasiłek macierzyński.

Jednorazowa zapomoga, czyli Engangsstønad

Jeżeli matka dziecka nie wypracowała w Norwegii prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego, może wnioskować o przyznanie jednorazowej zapomogi, czyli becikowe. Kwota świadczenia co roku ulega zmianie. Obecnie (7.2022) wynosi ona jednorazowo 90 300 NOK. Świadczenie jest wypłacane zaraz po narodzinach lub adopcji dziecka. Jakie warunki należy spełnić?

  • być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych w chwili narodzin lub adopcji dziecka,
  • dziecko, które zostaje adoptowane, nie może mieć więcej niż 15 lat

 

Ważne!
Matka dziecka może wnioskować o becikowe z Norwegii nie wcześniej niż po 22 tygodniu ciąży oraz nie później niż po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia.

 

W jakiej sytuacji to ojciec może wnioskować o przyznanie becikowego?

  • jeżeli z powodu śmierci matki dziecka staje się jedynym pełnoprawnym opiekunem,
  • jako samotny ojciec adoptuje dziecko poniżej 15 roku życia,
  • matka utraci prawo do opieki nad dzieckiem.

 

Uwaga!
Jeżeli matka dziecka przebywa w Polsce i nie jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń, nie ma prawa ubiegać się o przyznanie becikowego z Norwegii.

 

Warty podkreślenia jest fakt, że jeżeli matka dziecka uzyska jednorazową zapomogę, ojciec dziecka nie traci prawa do ubiegania się o zasiłek ojcowski. Dodatkowo, jeżeli matka dziecka nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, jednak woli otrzymać jednorazową zapomogę, może wybrać jedno z dwóch świadczeń.

 

 

Zasiłek macierzyński

W sytuacji, gdy matka dziecka przez planowanym terminem przejścia na zasiłek macierzyński uzyskała dochód co najmniej 0,5 stawki G, czyli 55 739 NOK w ciągu ostatnich 6. z 10 miesięcy pracy, ma prawo pobierać w Norwegii zasiłek macierzyński. Do dochodu minimalnego niezbędnego do wnioskowania o niego wlicza się przychód z innych zasiłków, takich jak: chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek ciążowy, pielęgnacyjny czy rehabilitacyjny.

 

Ważne!
Jeżeli tylko matka nabyła prawo do zasiłku rodzicielskiego, przysługuje jej 49 tygodni zasiłku ze 100% stawką średniego wynagrodzenia lub 59 tygodni ze stawką 80%.

 

Przyjrzyjmy się, kiedy matka może rozpocząć pobierać zasiłek oraz jakie kwoty świadczenia mogą jej przysługiwać.

  • 3 tygodnie przed porodem – tu rozpoczyna się obowiązkowy okres świadczenia matki dziecka,
  • poród,
  • 6 obowiązkowych tygodni matki dziecka + do wyboru 9 tygodni urlopu do wykorzystania od razu lub później ze stawką 100% średniego, dotychczasowego wynagrodzenia lub 13 tygodni ze stawką 80% dotychczasowego, średniego wynagrodzenia,
  • zasiłek ojcowski (fedrekvote) – jeżeli ojciec nabył prawo do zasiłku ojcowskiego – 15 tygodni ze stawką 100% lub 19 tygodni ze stawką 80%,
  • 16 tygodni ze stawką 100% lub 18 tygodni ze stawką 80% średniego, dotychczasowego wynagrodzenia, czyli tzw. okres wspólny – do podziału pomiędzy rodzicami – jeżeli ojciec dziecka nie chce z niego skorzystać, może przekazać przysługujące tygodnie matce.


Dokumentacja, którą należy przedstawić wraz z wnioskiem jest bardzo okrojona. Należy do niej przede wszystkim karta ciąży, z której wynika przewidywana data porodu, rejestracja pobytu w Norwegii. W sytuacji, gdy ojciec dziecka decyduje się na pobieranie zasiłku z okresu wspólnego, dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie, z którego wynika, że matka dziecka wróciła do dziennej nauki lub pracy na minimum 75% etatu.

 

Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii!

Sprawdź, czy HK-dir uzna Twój zawód. Wpisz jego nazwę i prześlij do weryfikacji.

Czy HK-dir uzna
Twój zawód?

W jakich latach chodziłeś do szkoły?

Podaj adres e-mail, na który prześlemy Ci informację zwrotną, czy HK-dir uzna Twój zawód

Dziękujemy

Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i wyślą odpowiedź na podany adres email.

Idź do naszego bloga