Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasady przyznawania zasiłku na dzieci nie uległy zmianie! Przypominamy o obowiązujących regułach

08.03.2023

Odkąd wypłatą świadczeń 500+ w Polsce zaczął zajmować się ZUS, krąży plotka, że zasady przyznawania zasiłków lub ustalania, który kraj ma pierwszeństwo do wypłat świadczenia, uległy zmianie. Chcemy zdementować tę plotkę – zasady nie uległy zmianie. Po prostu ZUS się do nich nie stosuje, co w przyszłości przyniesie przykre konsekwencje dla osób, które niesłusznie pobierają pełne świadczenia z dwóch krajów jednocześnie.

Odkąd wypłatą świadczeń 500+ w Polsce zaczął zajmować się ZUS, krąży plotka, że zasady przyznawania zasiłków lub ustalania, który kraj ma pierwszeństwo do wypłat świadczenia, uległy zmianie. Chcemy zdementować tę plotkę – zasady nie uległy zmianie. Po prostu ZUS się do nich nie stosuje, co w przyszłości przyniesie przykre konsekwencje dla osób, które niesłusznie pobierają pełne świadczenia z dwóch krajów jednocześnie.

Ustalenie pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń

Międzynarodowe zasady o wypłatach świadczeń na dzieci w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli np. Polski i Norwegii, nie uległy zmianie. Zasady wykluczają możliwość pobierania pełnych stawek zasiłków z kilku krajów naraz i aby tego uniknąć ustanowiona została zasada ustalania, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń, a który kraj może wypłacać różnicę między przysługującym zasiłkiem w kraju pierwszeństwa, a tym należnym w kraju, który pierwszeństwa nie ma. Przypomnijmy sobie wspólnie zasady ustalania, który kraj ma pierwszeństwo.

 

Aby to zrobić, musimy odpowiedzieć sobie na 3 pytania:

  1. W którym kraju mieszkają dzieci?
  2. W którym kraju jest aktywność zawodowa, czyli zatrudnienie rodzica/rodziców?
  3. W którym kraju zasiłek jest wyższy?

 

Jeżeli dzieci mieszkają w kraju, w którym odbywa się również aktywność zawodowa obojga rodziców, to sprawa jest dość prosta. Na przykład sytuacja, gdy dzieci mieszkają w Polsce, a oboje rodziców pracuje w Polsce – wtedy wiadomo, że zasiłek wypłaca Polska. Problem pojawia się wtedy, gdy dzieci mieszkają w jednym kraju, a aktywność zawodowa odbywa się w drugim. Dla ułatwienia przedstawiamy różne możliwości w tabeli poniżej.

 

  Jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi nie jest aktywny zawodowo. Jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi pracuje w Polsce.
Dzieci mieszkają w Polsce Pierwszeństwo do wypłat ma Norwegia, ponieważ aktywność zawodowa odbywa się tylko w Norwegii. Pierwszeństwo do wypłat ma Polska, ponieważ aktywność zawodowa odbywa się również w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce, a w Polsce zasiłek na dziecko jest wyższy.
Dzieci mieszkają w Norwegii Pierwszeństwo do wypłat ma Norwegia, ponieważ aktywność zawodowa odbywa się tylko w Norwegii, a dzieci mieszkają w Norwegii. Pierwszeństwo do wypłat ma Norwegia, ponieważ aktywność zawodowa odbywa się w Norwegii, a dzieci mieszkają w Norwegii.

 

Z powyższej tabeli możemy wywnioskować, że gdy dzieci mieszkają w Norwegii, to zasiłek wypłaca Państwo Norweskie. Skupmy się zatem na sytuacji, która budzi kontrowersje, czyli sytuacji, gdy dzieci mieszkają w Polsce. Wyżej wspominamy o tym, że nie można pobierać pełnych stawek zasiłku z dwóch krajów jednocześnie, ale możemy pobierać pełną stawkę w kraju pierwszeństwa, w drugim kraju pobierać różnicę, Spójrz, jakie masz możliwości:

 

  Jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi nie jest aktywny zawodowo. Jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi pracuje w Polsce.
Dziecko mieszka w Polsce i ma mniej niż 6 lat Pierwszeństwo do wypłat świadczenia ma Norwegia. W Norwegii przysługuje 1.723 kr na dziecko. Kwota ta jest wyższa niż 500+ w Polsce, więc w Polsce nie przysługuje różnica. Pierwszeństwo do wypłat świadczenia ma Polska. W Polsce przysługuje 500+ na dziecko. Kwota ta jest niższa niż zasiłek w Norwegii, więc w Norwegii wnioskować można o zasiłek dyferencyjny, czyli różnicę między 500+ a 1.723 kr.
Dziecko mieszka w Polsce i ma więcej niż 6 lat Pierwszeństwo do wypłat świadczenia ma Norwegia. W Norwegii przysługuje 1.083 kr na dziecko. Kwota ta jest niższa niż 500+ w Polsce, więc w Polsce przysługuje zasiłek dyferencyjny, czyli różnica między 1.083 kr a 500+. Pierwszeństwo do wypłat świadczenia ma Polska. W Polsce przysługuje 500+ na dziecko. Kwota ta jest wyższa niż zasiłek w Norwegii, więc w Norwegii nie przysługuje różnica.

 

Zatem możesz pobierać świadczenia z dwóch krajów jednocześnie, ale nie w pełnych stawkach. Wyłącznie w opcji: jeden kraj wypłaca całość, a drugi kraj wypłaca różnicę, czyli zasiłek dyferencyjny.

 

 

Podsumowując

Zasady przyznawania świadczeń nie uległy zmianie. Jeżeli pierwszeństwo do wypłat świadczeń w Twoim przypadku ma Norwegia, a Ty mimo tego pobierasz 500+ w Polsce, to robisz to niezgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym i prędzej czy później będziesz musiał zwrócić niesłusznie wypłaconą przez ZUS kwotę.