Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Wstrzymano ci wypłatę zasiłku rodzinnego? Przedstawiamy rozwiązania tej sytuacji

25.08.2019

Rozpoczęcie pracy w Norwegii oraz opłacanie składek uprawnia każdego rodzica do ubiegania się o świadczenia na dziecko. Najbardziej popularnym z nich jest zasiłek rodzinny (norw. Barnetrygd), który przysługuje od narodzin do ukończenia przez dziecko 18 roku życia – wynosi 1054 NOK miesięcznie.

Rozwiązania na wstrzymanie wypłaty zasiłku

Rozpoczęcie pracy w Norwegii oraz opłacanie składek uprawnia każdego rodzica do ubiegania się o świadczenia na dziecko. Najbardziej popularnym z nich jest zasiłek rodzinny (norw. Barnetrygd), który przysługuje od narodzin do ukończenia przez dziecko 18 roku życia – wynosi 1054 NOK miesięcznie.

Równoważne dla tego świadczenia w Polsce jest 500+, które zostało wprowadzone od 01.04.2016. Początkowo ograniczeniem w jego pobieraniu było kryterium dochodowe, które od 01.07.2019 zostało zniesione. Zmiana ta skomplikowała wielu świadczeniobiorcom ustalenie, w jakim kraju powinni pobierać zasiłek.

 

Od momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy dotyczącej przyznawania świadczenia 500+, NAV – organ odpowiedzialny za wypłatę zasiłków w Norwegii – rozpoczął masową wysyłkę pism do osób, które pobierają zasiłek rodzinny. Pisma dotyczyły przekazania informacji o tym, że w przypadku spełnienia wymogów do pobierania 500+ w Polsce, należy jak najszybciej złożyć podanie o to świadczenie, ponieważ nie będzie można wnioskować o nie wstecz, tak jak w przypadku Norwegii. Pisma określały również sposoby ustalenia pierwszeństwa wypłaty zasiłku rodzinnego:

  1. gdy drugi rodzic jest aktywny zawodowo w Polsce, krajem odpowiedzialnym za wypłatę świadczenia jest ten, w którym mieszkają dzieci, czyli Polska,
  2. w przypadku gdy drugi rodzic nie jest aktywny zawodowo, i pobierany był zasiłek rodzinny w Norwegii, świadczenie nadal będzie wypłacane ze względu na to, że to właśnie Norwegia jest do tego zobowiązana.

 

Teoretycznie sytuacja ta była jasna, jednak już w sierpniu NAV skierował kolejną pulę pism, z których wynika, że nawet te rodziny, w których drugi rodzic nie był aktywny zawodowo, mają wstrzymaną wypłatę zasiłku rodzinnego w Norwegii. W pismach urząd powołuje się na fakt, że świadczenie 500+ jest wyższe, stąd konieczność rozpoczęcia jego pobierania w Polsce. Niestety, przed wstrzymaniem wypłaty zasiłku, NAV nie weryfikował tego, który kraj ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia w oparciu o system koordynacji zabezpieczenia społecznego. W związku z powyższym, osoba, która mimo tego ma prawo do pobierania zasiłku rodzinnego z Norwegii, ma dwa rozwiązania:

  1. Pierwszym z nich jest złożenie odwołania od decyzji NAV, w którym niezbędne jest przedstawienie sytuacji rodzinnej oraz udowodnienie tego, że to właśnie Norwegia jest zobowiązana do wypłaty świadczenia. Termin na złożenie odwołania to 6 tygodni od dnia otrzymania pisma.
  2. Drugim natomiast jest ponowne złożenie wniosku o zasiłek rodzinny. Nie ma tu ograniczenia czasowego, jednak należy pamiętać, że Norwegia wypłaca zasiłek rodzinny maksymalnie do 3 lat wstecz.

 

Przy ustaleniu pierwszeństwa wypłaty zasiłku ważne jest określenie definicji aktywności zawodowej matki dziecka. Należy do tego nie tylko praca, ale również przynależność do KRUS czy pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli matka dziecka spełnia chociażby jeden z wyżej wymienionych warunków, należy jak najszybciej ubiegać się o 500+ w Polsce. W tej sytuacji również decyzja NAV o wstrzymaniu wypłaty zasiłku jest właściwa i nie ma podstaw do odwołania czy złożenia nowego wniosku.

 

Wyżej opisany przykład wstrzymania wypłaty zasiłku w Norwegii dotyczy wyłącznie tych osób, które już pobierają świadczenie. Ci, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, nie muszą się niczego obawiać, ponieważ ich sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o aktualnie obowiązujące zasady systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Przebywasz rok na chorobowym? Wnioskuj o AAP

Idź do artykułu