Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Większa kwota zasiłku rodzinnego na dziecko poniżej 6 roku życia

23.08.2021

Ostatnie miesiące pokazują, że wprowadzane są znaczące zmiany związane z polityką socjalną w Norwegii. Na początku roku przegłosowane zostało zniesienie zasiłku opiekuńczego, natomiast od dwóch lat zwiększane są kwoty dotyczące zasiłku rodzinnego. W ubiegłym roku zwiększona została kwota świadczenia (z 1 354 NOK) na dziecko poniżej 6 roku życia. W przyszłym miesiącu natomiast kwota ta wzrośnie do 1 654 NOK miesięcznie.

Większa kwota zasiłku rodzinnego na dziecko poniżej 6 roku życia

Ostatnie miesiące pokazują, że wprowadzane są znaczące zmiany związane z polityką socjalną w Norwegii. Na początku roku przegłosowane zostało zniesienie zasiłku opiekuńczego, natomiast od dwóch lat zwiększane są kwoty dotyczące zasiłku rodzinnego. W ubiegłym roku zwiększona została kwota świadczenia (z 1 354 NOK) na dziecko poniżej 6 roku życia. W przyszłym miesiącu natomiast kwota ta wzrośnie do 1 654 NOK miesięcznie.

Kto ma prawo do wnioskowania o zasiłek rodzinny w Norwegii?

Jeżeli pracujesz w Norwegii lub osiągasz zasiłek zastępujący dochód, czyli zasiłek dla bezrobotnych, rodzicielski, rehabilitacyjny lub chorobowy, masz prawo wnioskować o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko od urodzenia do 18 roku życia. Warto jednak pamiętać, że jest to jeden z wymogów, który należy spełnić. Jeżeli ty pracujesz i przebywasz w Norwegii, natomiast twoje dziecko przebywa wraz z matką w Polsce, ważne jest, abyś określił, jaki kraj powinien wypłacać tobie świadczenie na dzieci.

 

Zasiłek rodzinny z Norwegii a 500+ w Polsce

Ze względu na to, że świadczenie 500+ w Polsce oraz zasiłek rodzinny w Norwegii są uznawane za tego samego rodzaju pomoc socjalną na dziecko, niezbędne jest określenie, w jakim kraju należy je pobierać. Ma to ścisły związek z aktywnością zawodową rodziców i krajem zamieszkania dzieci. Jakie zatem obowiązują zasady?.

  • 1. Świadczenie 500+ z Polski – jeżeli pracujesz w Norwegii, a twoje dziecko/dzieci mieszkają w Polsce wraz z matką, która jest aktywna zawodowo (pracuje, pobiera opodatkowany zasiłek lub opłaca składki w KRUS),
  • 2. Zasiłek rodzinny z Norwegii – jeżeli pracujesz w Norwegii, a twoje dziecko/dzieci mieszkają w Polsce wraz z matką, która nie jest aktywna zawodowo.

 

 Wyższa kwota dodatku dyferencyjnego

Dodatek dyferencyjny stanowi różnicę w wysokości zasiłku wypłacanego w Norwegii i w Polsce. Ze względu na to, że świadczenie 500+ jest niższe niż zasiłek rodzinny z Norwegii, osoby, które muszą pobierać 500+ z Polski, mają prawo ubiegać się o wypłatę dodatku dyferencyjnego z Norwegii. Jak to wygląda w praktyce? Każda osoba, która pobiera 500+ z Polski, powinna wnioskować również o norweskie świadczenie, aby otrzymać różnicę pomiędzy 500 zł a 1 654 NOK.

 

 Uniknij konieczności zwrotu błędnie wypłaconego świadczenia

Należy pamiętać, że obowiązkiem każdej osoby, która pobiera jakiekolwiek świadczenie z Norwegii jest poinformowanie NAV-u o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do pobieranego zasiłku. W związku z tym, jeżeli utraciłeś zatrudnienie w Norwegii i nie pobierasz opodatkowanego zasiłku, lub matka twojego dziecka znalazła zatrudnienie w Polsce i powinieneś pobierać 500+ w Polsce, skontaktuj się z urzędem jak najszybciej. Jeżeli pobierałeś bezprawnie zasiłek, będziesz zobowiązany go zwrócić.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu