Twoja rodzina powiększyła się? Sprawdź, jakie zasiłki ci przysługują

10.05.2020

W Norwegii jest kilka rodzajów wsparcia finansowego, o które możesz się ubiegać w związku z narodzinami lub adopcją dziecka. Niektóre z nich przyznawane są od razu po przyjściu na świat nowego członka rodziny, inne dopiero później. Sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać w związku z posiadaniem dzieci i jakie wymogi musisz spełniać.

Zasiłki na dzieci w Norwegii

W Norwegii jest kilka rodzajów wsparcia finansowego, o które możesz się ubiegać w związku z narodzinami lub adopcją dziecka. Niektóre z nich przyznawane są od razu po przyjściu na świat nowego członka rodziny, inne dopiero później. Sprawdź, jakie wsparcie możesz uzyskać w związku z posiadaniem dzieci i jakie wymogi musisz spełniać.

1. Zasiłek rodzinny (barnetrygd)

Jest to najpopularniejsze świadczenie socjalne, o jakie możesz wnioskować. Przyznawane jest na dzieci w wieku 0-18 lat i wynosi 1 054 NOK miesięcznie na każde dziecko. Jeśli wnioskujesz o nie później niż po narodzinach, pamiętaj, że możesz się ubiegać o spłatę zasiłku do 3 lat wstecz. Długość rozpatrywania przez NAV wniosku może potrwać 12-24 miesiące.

 

Podstawowe warunki, które musisz spełniać:

 • Musisz być zameldowany na stałe ze swoimi dziećmi w wieku 0-18 lat,
 • Musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (nor. trygdeavgift),
 • Musisz osiągać dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii.

Warto również wiedzieć, że jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, możesz ubiegać się o rozszerzony zasiłek rodzinny. Wówczas będziesz dostawać dwukrotność normalnej stawki, czyli 2108 NOK.

 

! W związku z funkcjonującym w Polsce zasiłkiem 500+ należy ustalić pierwszeństwo kraju, który będzie wypłacać świadczenie na dzieci. Jeśli jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi rodzic nie pracuje i przebywa z dziećmi w Polsce, to pierwszeństwo wypłacania zasiłku ma Norwegia. Jeśli jednak rodzic pozostający w Polsce pracuje, pierwszeństwo wypłacania zasiłku ma Polska. Związane jest to z pierwszeństwem do wypłaty kraju, w którym rodzic jest aktywny zawodowo lub – gdy oboje rodziców pracuje – kraju, w którym mieszka dziecko/dzieci.

 

2. Zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte)

To kolejny zasiłek, o który możesz się starać, nawet jeśli pobierasz już zasiłek rodzinny. W przeciwieństwie jednak do niego jest wypłacany na dzieci w wieku 1-2 lat. Wynosi ono 7 500 NOK miesięcznie na każde dziecko i jest spłacany do 3 miesięcy wstecz. Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego długość rozpatrywania wniosku przez NAV może potrwać nawet 12-24 miesiące.

 

Podstawowe warunki, które musisz spełniać:

 • Musisz być zameldowany na stałe ze swoimi dziećmi w wieku 1-2 lat,
 • Musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift),
 • Musisz osiągać dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii,
 • Musisz przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych i/lub innym kraju EOG od min. 5 lat,
 • Twoje dzieci muszą pozostawać z rodzicem w domu lub chodzić do żłobka/ przedszkola bez dofinansowania państwowego (jeśli dziecko uczęszcza do takiego, ale mniej niż 33 godzin, kwota będzie wypłacana, ale odpowiednio pomniejszona)

 

3. Zasiłek rodzicielski (foreldrepenger)

Ta pomoc pieniężna wypłacana jest parom, którym urodziło się dziecko i ma na celu zapewnienie im dochodu podczas opieki. Pobierać go może zarówno matka (mødrekvote), jak i ojciec (fedrekvote), jednak nie wspólnie w tym samym czasie i na trochę innych warunkach. Zasiłek wypłacany jest przez NAV tylko za dni robocze. Wysokość świadczenia wyliczana jest na podstawie aktualnie osiąganych dochodów, maksymalnie jednak może wynieść kwotę 6G (555 456 NOK) w ciągu roku. W przypadku gdy chcesz pozostać na zasiłku dłużej, wypłaca kwota wynosić będzie 80% przysługującej ci stawki.

 

Podstawowe wymogi:

 • Jeden z rodziców musi przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń,
 • Musi też osiągać minimalny dochód - co najmniej 0,5 G, czyli 49 929 NOK,
 • Musi mieć on przepracowane w Norwegii minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy.

Jeśli spełniasz je, a jako matka nie pobierałaś wcześniej becikowego, możesz ubiegać się o foreldrepenger. Więcej na temat zasiłku rodzicielskiego możesz przeczytać tutaj.

 

4. Becikowe (engangsstønad)

Becikowe przysługuje matkom, które nie wypracowały sobie prawa do pobierania zasiłku rodzicielskiego lub gdy ten będzie mniej korzystny. Wypłacane jest ono tuż po narodzeniu lub adopcji dziecka (nie dotyczy adopcji dziecka partnera) w kwocie 84 720 NOK i przysługuje na każde kolejne dziecko. Wniosek do NAV-u można złożyć już po 26 tygodniu ciąży, najpóźniej jednak po 6 miesiącach od narodzin lub adopcji.

 

Podstawowe wymogi:

 • Musisz przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń
 • Adoptowane dziecko nie może mieć więcej niż 15 lat

Istnieje możliwość pobierania becikowego przez ojca. Jest to możliwe, jeśli jest on jedyny pełnoprawnym opiekunem dziecka lub adopcji dokonuje samotnie.

 

Różnego rodzaju wsparć finansowych jest dużo i warto pamiętać o prawie do ich uzyskania jeszcze przed narodzinami dziecka. Wychowanie dziecka nie jest proste i tanie, więc warto skorzystać z pomocy, którą oferuje nam kraj, w którym mieszkamy lub pracujemy. Wybierz najlepszy dla ciebie zasiłek jak najszybciej.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?