Sprawdź, czy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy pobierasz 500+ w Polsce

25.09.2019

Norwegia gwarantuje wiele zasiłków ze względu na prowadzoną prosocjalną politykę. Do nich należy szereg świadczeń na dzieci. Jednym z najbardziej popularnych jest zasiłek opiekuńczy, który przysługuje na dziecko od 13. do 23. miesiąca życia dziecka. Standardowo świadczenie wynosi 7500 NOK miesięcznie. Nie przysługuje ono jednak automatycznie. Każda osoba zainteresowana musi o niego wnioskować oraz spełnić szereg warunków określonych precyzyjnie przez NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, który zajmuje się również jego wypłacaniem.

Jakie warunki należy spełnić? Osoby, które osiągają dochód z tytułu zatrudnienia lub pobierania opodatkowanego zasiłku w Norwegii, mogą wnioskować o uzyskanie zasiłku opiekuńczego. Od osiąganego dochodu należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne oraz przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Aby móc otrzymywać pełną wysokość świadczenia, dziecko, na które jest pobierany zasiłek, musi przebywać z matką w domu lub uczęszczać do żłobka bez dofinansowania państwowego. Jeżeli dziecko przebywa w żłobku z dofinansowaniem co najmniej 33 godziny w tygodniu, rodzic nie ma prawa do uzyskania zasiłku. W przypadku uczęszczania do niego mniej niż 33 godziny tygodniowo wysokość świadczenia jest proporcjonalnie redukowana.  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? W przypadku chęci uzyskania zasiłku na dziecko, które przebywa w innych kraju EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat. Dokument musi być przedstawiony przez obojga rodziców wyłącznie wówczas, kiedy nie pracowali oni podczas całego swojego życia w Norwegii dłużej niż 5 lat. W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia z Polski, należy je uzyskać z ZUS lub KRUS, w zależności, gdzie rodzice dziecka opłacali składki.   Kolejnym dokumentem jest akt urodzenia, na którym widoczne są dane dziecka wraz z danymi rodziców oraz akt małżeństwa. Ważne jest to, że nie ma wymogu, aby rodzice dziecka byli po ślubie. Najistotniejsze jest za to posiadanie wspólnego adresu w Polsce. Do uzyskania zasiłku niezbędne jest udokumentowanie: swojego prawa do pobytu poprzez jego rejestrację oraz fakt osiągania dochodu poprzez roczne zestawienie dochodów oraz odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy. Dla potwierdzenia danych konieczne jest dołączenie również skanu dokumentu wnioskującego.  Czas rozpatrywania i wypłaty zasiłku Urząd określa, że wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 12-24 miesięcy. Praktyka pokazuje jednak, że NAV kontaktuje się z wnioskującym dużo wcześniej z pismem informującym o przyjęciu wniosku lub z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji. Ważne jest to, że urząd może wypłacić świadczenie wstecz. Nawet jeżeli wnioskujący otrzyma decyzję po roku, świadczenie zostanie wypłacone od dnia, kiedy osoba nabyła prawo do pobierania zasiłku, jednak nie będzie obejmował on miesiąca wcześniejszego niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.  Zasiłek opiekuńczy w Norwegii nie ma wpływu na pobieranie świadczenia 500+ w Polsce. W rozumieniu prawa są to dwa odmienne zasiłki. Świadczenie 500+ ma wpływ wyłącznie na zasiłek rodzinny w Norwegii. Wówczas należy zapoznać się z zasadami systemu koordynacji zabezpieczenia socjalnego, które reguluje prawo pierwszeństwa wypłaty świadczenia pomiędzy Norwegią a Polską. Po określeniu tego można ustalić, jaki kraj jest zobowiązany do wypłaty zasiłku, a który do wypłaty dodatku dyferencyjnego.

Norwegia gwarantuje wiele zasiłków ze względu na prowadzoną prosocjalną politykę. Do nich należy szereg świadczeń na dzieci. Jednym z najbardziej popularnych jest zasiłek opiekuńczy, który przysługuje na dziecko od 13. do 23. miesiąca życia dziecka. Standardowo świadczenie wynosi 7500 NOK miesięcznie. Nie przysługuje ono jednak automatycznie. Każda osoba zainteresowana musi o niego wnioskować oraz spełnić szereg warunków określonych precyzyjnie przez NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, który zajmuje się również jego wypłacaniem.

Jakie warunki należy spełnić?

Osoby, które osiągają dochód z tytułu zatrudnienia lub pobierania opodatkowanego zasiłku w Norwegii, mogą wnioskować o uzyskanie zasiłku opiekuńczego. Od osiąganego dochodu należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne oraz przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Aby móc otrzymywać pełną wysokość świadczenia, dziecko, na które jest pobierany zasiłek, musi przebywać z matką w domu lub uczęszczać do żłobka bez dofinansowania państwowego. Jeżeli dziecko przebywa w żłobku z dofinansowaniem co najmniej 33 godziny w tygodniu, rodzic nie ma prawa do uzyskania zasiłku. W przypadku uczęszczania do niego mniej niż 33 godziny tygodniowo wysokość świadczenia jest proporcjonalnie redukowana.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

W przypadku chęci uzyskania zasiłku na dziecko, które przebywa w innym kraju EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat. Dokument musi być przedstawiony przez obojga rodziców wyłącznie wówczas, kiedy nie pracowali oni podczas całego swojego życia w Norwegii dłużej niż 5 lat. W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia z Polski, należy je uzyskać z ZUS lub KRUS, w zależności, gdzie rodzice dziecka opłacali składki.

 

Kolejnym dokumentem jest akt urodzenia, na którym widoczne są dane dziecka wraz z danymi rodziców, oraz akt małżeństwa. Ważne jest to, że nie ma wymogu, aby rodzice dziecka byli po ślubie. Najistotniejsze jest za to posiadanie wspólnego adresu w Polsce. Do uzyskania zasiłku niezbędne jest udokumentowanie: swojego prawa do pobytu poprzez jego rejestrację oraz fakt osiągania dochodu poprzez roczne zestawienie dochodów oraz odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy. Dla potwierdzenia danych konieczne jest dołączenie również skanu dokumentu wnioskującego.

 

Czas rozpatrywania i wypłaty zasiłku

Urząd określa, że wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 12-24 miesięcy. Praktyka pokazuje jednak, że NAV kontaktuje się z wnioskującym dużo wcześniej z pismem informującym o przyjęciu wniosku lub z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji. Ważne jest to, że urząd może wypłacić świadczenie wstecz. Nawet jeżeli wnioskujący otrzyma decyzję po roku, świadczenie zostanie wypłacone od dnia, kiedy osoba nabyła prawo do pobierania zasiłku, jednak nie będzie obejmował on miesiąca wcześniejszego niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

 

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii nie ma wpływu na pobieranie świadczenia 500+ w Polsce. W rozumieniu prawa są to dwa odmienne zasiłki. Świadczenie 500+ ma wpływ wyłącznie na zasiłek rodzinny w Norwegii. Wówczas należy zapoznać się z zasadami systemu koordynacji zabezpieczenia socjalnego, które reguluje prawo pierwszeństwa wypłaty świadczenia pomiędzy Norwegią a Polską. Po określeniu tego można ustalić, jaki kraj jest zobowiązany do wypłaty zasiłku, a który do wypłaty dodatku dyferencyjnego.

 

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?