O te zasiłki możesz ubiegać się po narodzinach dziecka

18.08.2019

Pojawienie się małego dziecka w domu oznacza konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom, jakie niesie za sobą rodzicielstwo. Norwegia, jako kraj gwarantujący opiekę socjalną na wysokim poziomie, zapewnia szereg zasiłków, które mają wspomóc młodych rodziców, m.in.: zasiłek rodzicielski, rodzinny, opiekuńczy czy becikowe. Nie przysługują one jednak każdemu. Konieczne jest spełnienie szeregu warunków, aby móc o nie wnioskować.

Zasiłki po narodzinach dziecka

Pojawienie się małego dziecka w domu oznacza konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom, jakie niesie za sobą rodzicielstwo. Norwegia, jako kraj gwarantujący opiekę socjalną na wysokim poziomie, zapewnia szereg zasiłków, które mają wspomóc młodych rodziców, m.in.: zasiłek rodzicielski, rodzinny, opiekuńczy czy becikowe. Nie przysługują one jednak każdemu. Konieczne jest spełnienie szeregu warunków, aby móc o nie wnioskować.

Ważne! Wymogiem podstawowym, który daje prawo do ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia, jest przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wszystkie zasiłki wypłaca norweski Urząd Pracy i Polityki Społecznej, czyli NAV.

 

Zasiłek rodzicielski jest świadczeniem wypłacanym rodzicom przez 49 tygodni z zachowaniem 100% stawki średniego wynagrodzenia lub przez 59 tygodni z 80% stawki. Przysługuje ono parom, które wypracowały do tego prawo lub jednemu z rodziców. W pierwszej sytuacji, matka dziecka już 3 tygodnie przed planowanym terminem porodu może rozpocząć pobieranie zasiłku rodzicielskiego. Po porodzie natomiast rozpoczyna się tzw. okres matki – macierzyński (mødrekvote), który trwa 15 lub 19 tygodni. Po 7 tygodniach ojciec dziecka może rozpocząć pobieranie zasiłku ojcowskiego (fedrekvote) przez kolejne 15 tygodni. Po tym czasie oboje rodzice mogą pobierać świadczenie z okresu wspólnego przez 16 lub 18 tygodni, w zależności od wysokości stawki procentowej świadczenia. Aby móc wnioskować o zasiłek rodzicielski należy przed przejściem na zasiłek wypracować minimalny dochód w wysokości 0,5 stawki G, która na rok 2019 wynosi 49 929 NOK oraz przepracować minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy.

 

W sytuacji, gdy matka dziecka nie spełniła wyżej wymienionych wymogów, może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi (becikowe). Wysokość dodatku na rok 2019 wynosi 83 140 NOK. Z reguły przysługuje ona matce dziecka, której dziecko nie skończyło jeszcze 6 miesięcy. Odmienne zasady dotyczą adopcji. Wówczas może również wnioskować ojciec oraz dziecko musi mieć mniej niż 15 lat.

 

Najbardziej popularnymi zasiłkami pobieranymi na dzieci jest zasiłek rodzinny oraz opiekuńczy. Pierwszy przysługuje od urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Drugi natomiast od 13 miesiąca życia dziecka do 23. Świadczenie rodzinne przysługuje każdemu rodzicowi, który pracuje i opłaca składki socjalne w Norwegii w kwocie 1054 NOK miesięcznie. Zasiłek opiekuńczy to dodatkowe 7500 NOK. W ostatnich miesiącach duże utrudnienia pojawiły się w uzyskiwaniu zasiłku opiekuńczego. Ma to związek z nałożeniem obowiązku udokumentowania przez obojga rodziców przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat. Dokumentacja potwierdzająca przynależność może pochodzić z różnych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Należy pamiętać, że w przypadku osób pracujących w Norwegii, które mają dzieci w Polsce, przed złożeniem wniosku o jakiekolwiek świadczenie socjalne, należy sprawdzić pierwszeństwo kraju do wypłacania zasiłku. Po wejściu w życie 500+ w Polsce obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dla przykładu, gdy ojciec dziecka pracuje w Norwegii, matka pracuje w Polsce, pierwszeństwo wypłaty świadczenia leży po stronie kraju, w którym mieszkają dzieci. Ma to wyłącznie zastosowanie do wypłaty zasiłku rodzinnego.