Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

O te świadczenia możesz się ubiegać, jeżeli zaadoptowałeś dziecko

21.07.2019

Osoba, która pracuje w Norwegii i zaadoptowała dziecko, może ubiegać się o te same świadczenia co na biologiczne dzieci. W przypadku adopcji jednak obowiązują nieco inne zasady oraz okresy, na które przyznawane są świadczenia. Możesz zawnioskować o zasiłki na adoptowane dziecko bez względu na to, z jakiego kraju zostało adoptowane.

O te świadczenia możesz się ubiegać, jeżeli zaadoptowałeś dziecko

Osoba, która pracuje w Norwegii i zaadoptowała dziecko, może ubiegać się o te same świadczenia co na biologiczne dzieci. W przypadku adopcji jednak obowiązują nieco inne zasady oraz okresy, na które przyznawane są świadczenia. Możesz zawnioskować o zasiłki na adoptowane dziecko bez względu na to, z jakiego kraju zostało adoptowane.

Zasiłek rodzinny

O zasiłek rodzinny na zaadoptowane dziecko wnioskować można od daty oficjalnie zatwierdzonej adopcji. Do podania należy załączyć wtedy akt urodzenia dziecka, na którym będą widnieć informacje o prawnych opiekunach. Zasiłek rodzinny wynosi obecnie 1054 kr miesięcznie na każde dziecko i jest wypłacany do miesiąca poprzedzającego ukończenie przez dziecko 18 lat. Aby mieć prawo do tego świadczenia, należy przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych, tj. pracować lub pobierać opodatkowane świadczenie zastępujące dochód (zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek ojcowski/macierzyński, zasiłek chorobowy/ciążowy).

Przykład:

Pan Robert wraz ze swoją żoną zaadoptowali 2-letniego chłopca. Żona pana Roberta nie jest aktywna zawodowo w Polsce. Prawnymi opiekunami stali się 01.04.2019. Dziecko urodziło się 16.03.2017. Pan Robert może zatem zawnioskować o zasiłek rodzinny na swojego synka od kwietnia 2019.

 

Zasiłek ojcowski/macierzyński

Aby móc wnioskować o zasiłek rodzicielski na adoptowane dziecko, należy spełnić podobne wymogi jak przy dziecku biologicznym, tj. pracować przez 6 z ostatnich 10 miesięcy oraz osiągać roczny dochód w kwocie co najmniej 0,5 stawki G. W przypadku dziecka adoptowanego zza granicy rodzic może wybrać, od kiedy chciałby zacząć pobierać zasiłek. Do wyboru ma dwie możliwości: od dnia przejęcia opieki nad dzieckiem lub od dnia przyjazdu z dzieckiem do Norwegii. Zasiłek rodzicielski przysługuje na adoptowane dziecko, które nie skończyło jeszcze 15 lat. W przypadku adopcji dzień przejęcia opieki porównać można do dnia urodzenia dziecka w przypadku zasiłku na biologiczne dziecko. Od dnia adopcji zasiłek dzielony jest w taki sam sposób, tj. pierwsze 6 tygodni należy do matki dziecka, a następne dzielone są w zależności od tego, czy jeden rodzic czy oboje mają prawo.

 

Przykład 1:

Pan Adam wraz ze swoją żoną adoptowali 3-miesięczną córeczkę 28.05.2019. Żona pana Adama mieszka z córką w Polsce i przez 14 tygodni pobierać będzie zasiłek macierzyński. Pan Adam pracuje w Norwegii, ale chciałby spędzić urlop rodzicielski ze swoją córeczką. Mimo że dziecko urodziło się 15.02.2019, zasiłek rodzicielski naliczany jest od daty adopcji. Z racji tego, że tylko ojciec dziecka ma prawo do pobierania zasiłku w Norwegii, może on przejść na niego od 7-go tygodnia od dnia adopcji. Jednakże w przypadku przejęcia opieki nad dzieckiem obowiązują takie same zasady jak w przypadku narodzin dziecka – jeżeli tylko ojciec ma prawo do pobierania świadczenia, matka dziecka musi wrócić do pracy lub szkoły. Jeżeli matka dziecka po 14 tygodniach zasiłku macierzyńskiego wróci do pracy, ojciec będzie mógł przejść na zasiłek.

 

Przykład 2:

Pani Monika oraz jej mąż Artur zaadoptowali dwójkę dzieci – jedno 6-miesięczne, a jedno 17-miesięczne. Adopcja została zatwierdzona 04.06.2019. Cała rodzina przebywa w Norwegii i oboje z rodziców mają prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego. Zarówno ojcu, jak i matce przysługuje wówczas po 15 lub 19 tygodni w zależności od stawki procentowej oraz okres wspólny, który z racji zasiłku na dwójkę dzieci (tak jak w przypadku bliźniaków) zostanie wydłużony o 17 lub 21 tygodni w zależności od stawki procentowej.

 

Becikowe

O jednorazową zapomogę może zawnioskować matka, która nie wypracowała sobie prawa do zasiłku rodzicielskiego oraz adoptowała dziecko do 15 roku życia. O becikowe zawnioskować można najwcześniej od daty zatwierdzonej adopcji, a najpóźniej do 6 miesięcy po faktycznym zaadoptowaniu dziecka.

 

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy na dzieci biologiczne przysługuje od 13 do 23 miesiąca życia dziecka pod warunkiem, że nie uczęszcza ono w pełnym wymiarze godzinowym do przedszkola lub żłobka. W przypadku adoptowanych dzieci o zasiłek opiekuńczy wnioskować można po okresie zasiłku rodzicielskiego ze stawką 100%, czyli po 46 tygodniach od daty adopcji. Zasiłek opiekuńczy na adoptowane dziecko przysługuje do momentu aż dziecko pójdzie do szkoły. Świadczenie można pobierać maksymalnie 11 miesięcy.

 

Przykład:

Pan Mateusz z żoną Karoliną adoptowali 4-letnią córkę w dniu 05.05.2019. Oznacza to, że bez względu na to, czy zdecydowali się przejść na urlop rodzicielski czy zawnioskować o jednorazową zapomogę, o zasiłek opiekuńczy zawnioskować mogą najwcześniej od 22.03.2020 czyli po 46 tygodniach od dnia przejęcia opieki i zasiłek pobierać mogą przez 11 miesięcy lub do czasu pójścia córki do szkoły.

 

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Dopłata podatku – skąd się wzięła i jak ją uregulować?

Idź do artykułu