Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Nabycie lub utrata prawa do zasiłku rodzinnego w Norwegii. Wyjaśniamy przykłady

10.03.2021

Nie każda osoba osiągająca dochód w Norwegii wie, że nie można dowolnie decydować, w jakim kraju powinno się pobierać zasiłek rodzinny. Ze względu na to, że w Polsce istnieje świadczenie 500+, które jest traktowane tak samo jak świadczenie rodzinne w Norwegii, należy ustalić, jaki kraj powinien je wypłacać. Ma to związek z systemem koordynacji zabezpieczenia społecznego, który reguluje przepisy międzynarodowe. Sprawdź zatem, w jakim kraju powinieneś pobierać zasiłek, aby nie musieć go zwracać.

Zasiłek rodzinny - pobierać go w Polsce czy w Norwegii?

Nie każda osoba osiągająca dochód w Norwegii wie, że nie można dowolnie decydować, w jakim kraju powinno się pobierać zasiłek rodzinny. Ze względu na to, że w Polsce istnieje świadczenie 500+, które jest traktowane tak samo jak świadczenie rodzinne w Norwegii, należy ustalić, jaki kraj powinien je wypłacać. Ma to związek z systemem koordynacji zabezpieczenia społecznego, który reguluje przepisy międzynarodowe. Sprawdź zatem, w jakim kraju powinieneś pobierać zasiłek, aby nie musieć go zwracać.

Zasiłek rodzinny w Norwegii

Świadczenie na dzieci w Norwegii przysługuje każdej osobie, która osiąga dochód lub pobiera opodatkowany zasiłek, np, dla bezrobotnych, chorobowe czy zasiłek rodzicielski w Norwegii. Jest on wypłacany na dziecko od urodzenia, do osiągnięcia przez nie pełnoletności, i wynosi 1 354 NOK do 6 roku życia oraz 1 054 NOK od 6. do 18 roku życia dziecka. Wnioskujący musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii oraz posiadać wspólny meldunek z dzieckiem. O zasiłek rodzinny w Norwegii można wnioskować o 3 lata wstecz, nawet wówczas, kiedy wyjechałeś już na stałe do Polski.

  

Jaki kraj ma pierwszeństwo wypłaty zasiłku?

To, jaki w jakim kraju powinieneś pobierać zasiłek, zależy od tego, gdzie mieszka twoje dziecko oraz czy matka dziecka jest aktywna zawodowo. Poniżej znajdują się przykłady osób, które - w zależności od swojej sytuacji rodzinnej - pobierają zasiłek na dziecko wyłącznie w Norwegii lub w Polsce.

 

Przykład 1
Pan Tomasz pracuje w Norwegii, natomiast jego żona wraz z dzieckiem przebywają w Polsce. Matka dziecka w Polsce zajmuje się domem, nie pracuje, ani nie pobiera żadnych zasiłków. W tej sytuacji świadczenie na dziecko należy pobierać w Norwegii.

 

Przykład 2
Pan Andrzej pracuje w Norwegii, natomiast jego dziecko wraz z matką przebywają w Polsce. Matka dziecka pracuje. Ze względu na to, że jest ona aktywna zawodowo w Polsce, zasiłek na dziecko powinien być pobierany z Polski. Dziecko Pana Andrzeja ma 6 lat. Gdyby mógł pobierać świadczenie z Norwegii, byłoby ono wyższe niż z Polski (1 354 NOK a 500 PLN). Biorąc to pod uwagę, regulacje międzynarodowe dają możliwość wnioskowania przez Pana Andrzeja o dodatek dyferencyjny w Norwegii, czyli różnicę wysokości pomiędzy pobieranym świadczeniem z Polski a tym, które przysługiwałoby mu z Norwegii.

 

Przykład 3
Pan Kazimierz pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, natomiast jego żona wraz z dzieckiem przebywa w Polsce i opłaca składki w KRUS. Pobieranie opodatkowanego zasiłku w Norwegii stanowi prawo do pobierania zasiłku z Norwegii, jednak tu matka dziecka opłaca w Polsce składki w KRUS, co jest również traktowane jako aktywność zawodowa. Ze względu na to krajem, który ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia, jest Polska, ponieważ w Polsce przebywa dziecko.

 

 

Kiedy należy zrezygnować z pobierania zasiłku rodzinnego w Norwegii?

Pamiętaj, że w każdej decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego z Norwegii pojawia się informacja, że twoim obowiązkiem jest zgłoszenie wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na prawo do pobierania przez ciebie świadczenia. Jeżeli np. wyprowadzasz się na stałe do Polski i nie będziesz otrzymywał żadnego dochodu z Norwegii, powinieneś jak najszybciej wysłać do NAV pismo dotyczące wstrzymania wypłaty świadczenia. Zazwyczaj NAV raz w roku kontroluję świadczeniobiorców. Jednak, aby uniknąć konieczności zwrotu błędnie wypłaconego zasiłku, powinieneś w momencie utraty prawa do zasiłku poinformować o tym urząd.

Również wówczas, kiedy twoje dziecko przebywa w Polsce, a matka twojego dziecka zaczyna być aktywna zawodowo w Polsce, czyli podjęła pracę, rozpoczęła pobierać opodatkowany zasiłek w Polsce, powinieneś wysłać odpowiednie pismo do NAV.

 

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.