Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Masz prawo do zasiłku po urodzeniu dziecka

11.08.2021

Zarówno matka jak i ojciec mają prawo do wnioskowania o zasiłek rodzicielski w Norwegii po urodzeniu dziecka. Można otrzymać nawet 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Jeżeli matka dziecka nie wypracowała sobie prawa do tego świadczenia, może wnioskować o jednorazową zapomogę, która wynosi obecnie 90 300 kr. Może o nie wnioskować również gdy woli zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego na rzecz jednorazowej zapomogi.

Masz prawo do zasiłku po urodzeniu dziecka

Zarówno matka jak i ojciec mają prawo do wnioskowania o zasiłek rodzicielski w Norwegii po urodzeniu dziecka. Można otrzymać nawet 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Jeżeli matka dziecka nie wypracowała sobie prawa do tego świadczenia, może wnioskować o jednorazową zapomogę, która wynosi obecnie 90 300 kr. Może o nie wnioskować również gdy woli zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego na rzecz jednorazowej zapomogi.

Czym jest zasiłek macierzyński, a czym jednorazowa zapomoga (becikowe)?

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce, która nie wypracowała sobie prawa do zasiłku rodzicielskiego lub z niego rezygnuje, a dodatkowo w dniu porodu przynależała do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii tj. była zatrudniona, pobierała opodatkowane świadczenie lub mieszkała w Norwegii legalnie (posiada rejestrację pobytu), a także ma numer personalny. O becikowe wnioskować można od 22. tygodnia ciąży najpóźniej do 6. miesiąca po urodzeniu dziecka. W przypadku ciąży mnogiej kwota 90 300 kr przysługuje na każde dziecko. Ojciec dziecka zawnioskować o becikowe może jedynie wtedy, gdy matka dziecka umrze, zaginie lub pójdzie do więzienia, a on zostanie jedynym opiekunem.

 

Jednorazowa zapomogą przysługuje również w przypadku adopcji dziecka poniżej 15. roku życia. Wtedy o becikowe zawnioskować można po dacie formalnego przejęcia opieki.

 

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która wypracowała sobie do niego prawo tj. przepracowała co najmniej 6 z 10 miesięcy poprzedzających przejście na zasiłek, jej roczny dochód brutto wynosi co najmniej pół stawki G tj. 53 200 kr oraz przynależy do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii tj. jest zatrudniona w Norwegii, pobiera opodatkowane świadczenie lub mieszka w Norwegii legalnie (posiada rejestrację pobytu). Długość zasiłku uzależniona jest od wybranej stawki procentowej (100 lub 80%), a także od tego, czy ojciec dziecka ma prawo do zasiłku rodzicielskiego w Norwegii. Zasiłek można rozpocząć pobierać na 3 tygodnie przed terminem porodu.

 

Jak długo mogę pobierać zasiłek macierzyński?

Jeżeli drugi rodzic nie ma prawa do pobierania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii, to matce przysługuje albo 56 tygodni + 3 tygodnie przed porodem ze stawką 80% albo 46 tygodni + 3 tygodnie przed porodem ze stawką 100% dotychczasowego wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ostatnich 3 miesięcy pracy. Jeżeli natomiast drugi rodzic ma prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii, to wyróżnia się osobno okres matki, osobno okres ojca i okres wspólny, który może zostać wybrany przez jedną lub drugą osobę lub podzielony między dwoje rodziców.

 

Gdy oboje rodziców ma prawo do zasiłku rodzicielskiego i wybierają stawkę 80%, to zasiłek dzielimy na:

ODGÓRNIE USTALONA KOLEJNOŚĆ DOWOLNA KOLEJNOŚĆ
3 tygodnie przed porodem (matka) Poród 6 obowiązkowych tygodni po porodzie (matka) 19 tygodni (matka) 19 tygodni (ojciec) 18 tygodni okresu wspólnego

 

 

Natomiast w przypadku wyboru stawki 100% zasiłek dzielimy na: 

ODGÓRNIE USTALONA KOLEJNOŚĆ DOWOLNA KOLEJNOŚĆ
3 tygodnie przed porodem (matka) Poród 6 obowiązkowych tygodni po porodzie (matka) 15 tygodni (matka) 15 tygodni (ojciec) 16 tygodni okresu wspólnego

 

Zasiłek rodzicielski przysługuje również w przypadku adopcji dziecka poniżej 15. roku życia. W takiej sytuacji dzień adopcji jest równoznaczny z dniem porodu w tabelce powyżej.

 

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.