Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Czy pamiętasz o przysługujących zasiłkach z Norwegii na dzieci?

30.10.2022

Pewnie niejednokrotnie rozmawiałeś ze swoimi znajomymi na temat świadczeń socjalnych, o które możesz ubiegać się w Norwegii? Temat ten jest wciąż gorący wśród osób mieszkających w Twoim otoczeniu. Może być oczywiste, że NAV daje możliwość wnioskowania o zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy dyferencyjny. Jednak czy jesteś pewien jakie zasady dotyczą ich przyznania? Jakie kwoty Tobie przysługują? Poniżej postaramy się wyjaśnić wszystkie nurtujące kwestie.

Pewnie niejednokrotnie rozmawiałeś ze swoimi znajomymi na temat świadczeń socjalnych, o które możesz ubiegać się w Norwegii? Temat ten jest wciąż gorący wśród osób mieszkających w Twoim otoczeniu. Może być oczywiste, że NAV daje możliwość wnioskowania o zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy dyferencyjny. Jednak czy jesteś pewien jakie zasady dotyczą ich przyznania? Jakie kwoty Tobie przysługują? Poniżej postaramy się wyjaśnić wszystkie nurtujące kwestie.

Zasiłek rodzinny

Jest to podstawowe świadczenie na dziecko wypłacane od urodzenia do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Ze względu na to ile lat ma Twoje dziecko, mogą przysługiwać Tobie dwie, różne kwoty, mianowicie jeżeli:

  • Twoje dziecko ma 0-6 lat, masz prawo pobierać 1 676 kr miesięcznie,
  • Twoje dziecko ma 6-18 lat masz prawo pobierać 1 054 kr miesięcznie.


Wystarczy, że jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz pracujesz lub pobierasz opodatkowane świadczenie w Norwegii, takie jak np.: zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy, AAP, rodzicielski. Co powinieneś zrobić? Złożyć wniosek do NAV o wypłatę świadczenia. Jeżeli z jakiegoś powodu nie wnioskowałeś o niego w terminie, masz prawo odzyskać spłatę wstecz aż do 3 lat!

 

 

Zasiłek opiekuńczy

Świadczenie to przysługuje na dziecko pomiędzy 13, a 23 miesiącem życia. Kwota zasiłku wynosi aż 7 500 kr miesięcznie. Może o niego wnioskować rodzic, który pracuje w Norwegii lub pobiera świadczenie zastępujące dochód, Niezbędnym warunkiem do spełnienia, w odróżnieniu do zasiłku rodzinnego jest konieczność udokumentowania przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat zarówno przez ojca jak i matkę. Niestety nie wlicza się w ten czas okres studiów czy pobierania w Polsce zasiłku, czyli opłacania wyłącznie składek zdrowotnych. Jeżeli ojciec dziecka nie przebywa w Norwegii dłużej niż 5 lat, może przedstawić dokument z ZUS z Polski, który poświadczy lata pracy w Polsce. Podobnie matka dziecka, nie ma obowiązku, aby przebywała ona w Norwegii, może udokumentować lata pracy z innego kraju EOG. Świadczenie opiekuńcze możesz odzyskać do 3 miesięcy wstecz, zatem warto jest zawnioskować o niego w terminie, aby nie stracić przysługujących pieniędzy.

 

Ważne!
Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza do żłobka/przedszkola, które jest placówką publiczną lub ma dofinansowanie państwowe wysokość zasiłku opiekuńczego może być pomniejszona. W sytuacji, gdy Twoje dziecko uczęszcza do placówki dłużej niż 33h tygodniowo, nie należy się Tobie zasiłek.

 

 

Dodatek dyferencyjny

W sytuacji, gdy ze względu na aktywność zawodową matki dziecka w Polsce, pobierasz 500+ (norweski odpowiednik zasiłku rodzinnego) lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (norweski odpowiednik zasiłku opiekuńczego) masz prawo ubiegać się w Norwegii o wypłatę dodatku dyferencyjnego. Mogą o niego wnioskować rodzice, których dzieci są poniżej 6 roku życia, ponieważ polski zasiłek jest niższy od tego, który przysługuje w Norwegii. Czym jest zatem dodatek dyferencyjny? Niczym innym jak różnicą w wysokości pobieranego świadczenia, a tym jaki pobierałoby się z Norwegii.

 

Uwaga!
Co powinieneś rozumieć przez aktywność zawodową matki dziecka? Sytuację, gdy jest ona zatrudniona, przebywa na urlopie wychowawczym, pobiera opodatkowany zasiłek zastępujący dochód, czyli zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek opiekuńczy lub opłaca składki w KRUS.

 

Pamiętaj o obowiązku rezygnacji z pobieranych w Norwegii zasiłków jeżeli utracisz do nich prawo. W jakich sytuacjach powinieneś wysłać do NAV odpowiednie pismo?

  • jeżeli matka Twojego dziecka podejmie w Polsce zatrudnienie, rozpocznie pobieranie zasiłku zastępującego dochód lub rozpocznie opłacać składki w KRUS,
  • stracisz w Norwegii dochód, czyli utracisz pracę i nie będziesz pobierał opodatkowanego zasiłku.

 

Po co należy to robić? NAV raz do roku kontroluje prawo do pobieranych świadczeń. Jeżeli np. utracisz prawo do pobierania zasiłku i tego nie zgłosisz urząd może nadal wypłacać Tobie zasiłek. Po kontroli będziesz zobowiązany zwrócić bezprawnie pobrane świadczenie!