Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Aż 7500 kr miesięcznie na dziecko – rodzicu, wnioskuj o zasiłek!

21.09.2022

Jeżeli Twoje dziecko nie chodzi do przedszkola ani żłobka państwowego i jest w wieku od 13 do 23 miesięcy, to możesz zawnioskować w Norwegii o zasiłek opiekuńczy, który wynosi aż 7500 kr miesięcznie. Sprawdź, jakie wymogi spełnić, by go otrzymać.

Jeżeli Twoje dziecko nie chodzi do przedszkola ani żłobka państwowego i jest w wieku od 13 do 23 miesięcy, to możesz zawnioskować w Norwegii o zasiłek opiekuńczy, który wynosi aż 7500 kr miesięcznie. Sprawdź, jakie wymogi spełnić, by go otrzymać.

Nawet, gdy w Polsce pobierasz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy!

Tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego, w przypadku zasiłku opiekuńczego należy sprawdzić, który kraj ma pierwszeństwo do wypłacania świadczenia. Aby to ustalić należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy drugi rodzic jest aktywny zawodowo w Polsce (pracuje, prowadzi własną działalność gospodarczą, pobiera opodatkowany zasiłek, jest na bezpłatnym urlopie wychowawczym, ubezpiecza się w KRUS). Jeżeli Ty pracujesz w Norwegii, a drugi rodzic mieszka z dziećmi w Polsce i jest aktywny zawodowo, to pierwszeństwo do wypłat świadczenia ma Polska. Jednakże bez względu na to, który kraj ma pierwszeństwo, w Norwegii również możesz zawnioskować o wyrównanie do 7500 kr.

 

 

Jakie wymogi należy spełnić?

Aby móc wnioskować o zasiłek opiekuńczy w Norwegii należy pracować lub pobierać opodatkowane świadczenie. Dodatkowo zarówno ojciec jak i matka dziecka muszą spełnić wymóg przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez co najmniej 5 lat w Norwegii lub w innym kraju EOG. Jeżeli w Norwegii pracowałeś przez np. 3 lata, a w Polsce przez co najmniej 2 lata, to również spełniasz wymóg przynależności przez 5 lat.

 

 

Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Do wniosku o zasiłek opiekuńczy załączyć musisz następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • akt małżeństwa (o ile rodzice pozostają w związku małżeńskim),
  • rejestracja pobytu z UDI/policji (o ile ją posiadasz),
  • umowa o pracę lub decyzja o przyznaniu zasiłku,
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Dokumenty w j. polskim muszą być tłumaczone na j. norweski lub angielski.