3 zasiłki na dzieci, o które możesz wnioskować już dziś

20.11.2019

Pracujesz w Norwegii lub pobierasz zasiłek zastępujący dochód? Masz dzieci? Możesz wnioskować o uzyskanie wysokiego zasiłku w Norwegii. To, do jakiego świadczenia masz prawo, zależy wyłącznie od wieku twojego dziecka. Norwegia daje możliwość uzyskania zasiłku ojcowskiego, zasiłku rodzinnego lub zasiłku opiekuńczego. W wielu przypadkach można korzystać z nich jednocześnie. Poniżej przedstawimy, na jakich zasadach przyznawane są świadczenia na dzieci.

Zawnioskuj o zasiłku na dzieci

Pracujesz w Norwegii lub pobierasz zasiłek zastępujący dochód? Masz dzieci? Możesz wnioskować o uzyskanie wysokiego zasiłku w Norwegii. To, do jakiego świadczenia masz prawo, zależy wyłącznie od wieku twojego dziecka. Norwegia daje możliwość uzyskania zasiłku ojcowskiego, zasiłku rodzinnego lub zasiłku opiekuńczego. W wielu przypadkach można korzystać z nich jednocześnie. Poniżej przedstawimy, na jakich zasadach przyznawane są świadczenia na dzieci.

Zasiłek ojcowski

Jest to świadczenie związane z narodzinami dziecka. Jeżeli pracowałeś w Norwegii minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy i twój dochód przekroczył 0,5 stawki G, czyli 49 929 NOK (na rok 2019), możesz ubiegać się o przyznanie tego zasiłku. Czas pobierania oraz jego wysokość wiąże się z tym, czy oboje rodzice wypracowali prawo do jego pobierania. Jeżeli tylko ojciec nabył prawo do wnioskowania o zasiłek, może korzystać z niego przez 50 tygodni z 80% stawką dotychczasowego średniego wynagrodzenia lub 40 tygodni z 100% stawką. Aby zachować pełny wymiar świadczenia, należy rozpocząć jego pobieranie już w 7 tygodniu po narodzinach dziecka. Warunkiem jego przyznania jest również to, że matka dziecka wróci w tym czasie do pracy na minimum 3/4 etatu lub rozpocznie dzienną naukę.

 

Po spełnieniu wymogów narzuconych przez NAV, niezbędne jest złożenie w urzędzie odpowiedniego podania. Wszelkie informacje, które zostały w nim zawarte, należy podeprzeć dokumentami, do których należą:

 • akt urodzenia dziecka,
 • rejestracja pobytu wnioskującego,
 • dokument tożsamości matki dziecka,
 • odcinki z pensji z ostatnich przepracowanych miesięcy w Norwegii,
 • zaświadczenie od pracodawcy matki dziecka zawierające dokładną datę powrotu do pracy, zajmowane stanowisko oraz procentowy wymiar czasu pracy, np. 100%
 • zaświadczenie o rozpoczęciu nauki przez matkę dziecka.

 

Jeżeli nie możesz ciągiem pobierać zasiłku ojcowskiego, złóż wniosek o jego odroczenie. Możesz pobierać go w dowolnie określonych przez siebie terminach, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Warunkiem przeniesienia zasiłku ojcowskiego jest również powrót matki dziecka do pracy. Kierując do NAV wniosek o odroczenie, należy również podać przyczynę, dlaczego nie możesz go pobierać. W większości przypadków jest to spowodowane koniecznością powrotu do pracy.

 

Zasiłek rodzinny

Przyznawany na dziecko od urodzenia do uzyskania przez nie pełnoletności. Jego stawka określana jest na 1054 NOK miesięcznie. Podobnie jak w przypadku zasiłku ojcowskiego, przysługuje on tym osobom, które pracują w Norwegii lub pobierają świadczenie zastępujące dochód. Ubiegając się o zasiłek, wnioskujący musi posiadać z dzieckiem wspólny meldunek oraz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii.

 

Można wnioskować o zasiłek rodzinny nawet na dziecko, które pozostaje w Polsce. Tu jednak musisz sprawdzić, który kraj ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia. Wszystko dlatego, ponieważ Polska wprowadziła 500+, które jest traktowane tak samo jak zasiłek rodzinny w Norwegii. Określenie pierwszeństwa ma ścisły związek z tym, czy matka dziecka pracuje w Polsce. W sytuacji, gdy ty pracujesz w Norwegii, a twoja żona pracuje w Polsce, wypłata zasiłku leży po stronie kraju, w którym mieszkają dzieci, czyli po stronie Polski. Natomiast, gdy ty pracujesz w Norwegii, a twoja żona nie pracuje w Polsce, wnioskuj o zasiłek w kraju fiordów.

 

Zasiłek opiekuńczy

To świadczenie przysługujące na dziecko w wieku 13-23 miesięcy w wysokości 7 500 NOK miesięcznie, o ile dziecko nie uczęszcza do państwowego żłobka/przedszkola. Warunki przyznania tego zasiłku są podobne do tych, które obowiązują w przypadku zasiłku rodzinnego. Chcąc uzyskać zasiłek opiekuńczy, musisz dodatkowo udokumentować to, że przynależałeś wraz z matką dziecka do systemu ubezpieczeń przez minimum 5 lat. Dotyczy to całego życia, dlatego też przerwy w zatrudnieniu nie mają znaczenia. Organami wystawiającymi tego typu zaświadczenia są ZUS lub KRUS – w zależności, gdzie opłacało się składki.

 

Poza spełnieniem warunków dotyczących zatrudnienia, należy wysłać odpowiedni wniosek i dołączyć niżej wymienioną dokumentację:

 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • rejestrację pobytu,
 • umowę o pracę,
 • zestawienie dochodów od pracodawców za 3 ostatnie lata, jeżeli ubiegasz się o spłatę,
 • odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy,
 • dokument tożsamości dla potwierdzenia danych personalnych.

 

Zasiłek rodzinny można pobierać wraz z zasiłkiem ojcowskim, podobnie jak zasiłek rodzinny można pobierać wraz z zasiłkiem opiekuńczym. W Polsce nie istnieje podobny zasiłek jak opiekuńczy w Norwegii, w związku z czym nie ma obowiązku ustalania, który kraj powinien go wypłacać, tak jak w przypadku świadczenia rodzinnego.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?