Permittering: sprawdź, kiedy możesz wnioskować o wznowienie wypłaty świadczenia

28.02.2021

Wciąż pogarszająca się sytuacja gospodarcza wielu branż w Norwegii pokazuje, że podobnie jak w ubiegłym roku wiele osób straci pracę. Część pracodawców całkowicie rozwiąże swoje umowy z pracownikami, inni natomiast ponownie skierują część na permittering, czyli postojowe. Pamiętaj, że jeżeli minęło mniej niż 52 tygodnie od pobierania przez ciebie poprzedniego zasiłku dla bezrobotnych, i ponownie zostałeś zwolniony, możesz wnioskować o wznowienie wypłaty świadczenia. Jest to uproszczona procedura ubiegania się o zasiłek i wiąże się z ograniczeniem wymaganej dokumentacji.

Wznowienie zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii

Wciąż pogarszająca się sytuacja gospodarcza wielu branż w Norwegii pokazuje, że podobnie jak w ubiegłym roku wiele osób straci pracę. Część pracodawców całkowicie rozwiąże swoje umowy z pracownikami, inni natomiast ponownie skierują część na permittering, czyli postojowe. Pamiętaj, że jeżeli minęło mniej niż 52 tygodnie od pobierania przez ciebie poprzedniego zasiłku dla bezrobotnych, i ponownie zostałeś zwolniony, możesz wnioskować o wznowienie wypłaty świadczenia. Jest to uproszczona procedura ubiegania się o zasiłek i wiąże się z ograniczeniem wymaganej dokumentacji.

Warunki pobierania zasiłku i złożenie wniosku

Twój czas pracy nie musi być całkowicie ograniczony, abyś mógł wnioskować o wznowienie wypłaty zasiłku z tytułu skierowania na permittering. Wystarczy, jeżeli twój etat zostanie ograniczony nawet o 50%. Wówczas niezbędne będzie, abyś sprawdził na swoim koncie na stronie NAV, czy nadal jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy. Jeżeli nie, dokonaj ponownie rejestracji. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o wznowienie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Jest to droga znacznie uproszczona w porównaniu do poprzedniego podania. Pamiętaj jednak, że będziesz musiał wskazać co było powodem przerwania pobierania zasiłku. Jeżeli wróciłeś do pracy, przygotuj dokładne daty twojego ponownego zatrudnienia. Jeżeli pracowałeś dłużej niż 6 tygodni, twój pracodawca będzie musiał ponownie wystawić ci skierowanie na permittering (varsel om permittering), jeżeli nie, możesz bazować na tym, które miałeś przy pierwszym wniosku o uzyskanie świadczenia. Osoby, które są pracownikami rotacyjnymi, powinny uzyskać zaświadczenie, z którego wynika, w jakim systemie pracują, np. 14 dni pracy na 7 dni przerwy. Dobrze, gdyby to zaświadczenie zawierało również dokładną datę ostatniej pracy i przerwy w pracy.

 

Ważne jest to, żebyś od momentu wysłania wniosku o zasiłek wrócił również do wysyłania co 2 tygodnie kart meldunkowych, jest to warunek niezbędny do spełnienia, aby NAV pozytywnie rozpatrzył twój wniosek.

 

Na dziś nie pojawiają się informacje na ten temat, aby rozpatrywanie podań trwało tak długo, jak od marca 2020 roku. Co prawda coraz więcej osób traci ponownie zatrudnienie, jednak urzędy działają dużo sprawniej.

 

Od początku 2020 roku zmieniły się również kwoty przyznawanego zasiłku. Jeżeli twój dochód był mniejszy niż 3 stawki G, czyli mniej niż 304 053 NOK, możesz otrzymać 80% dotychczasowego średniego wynagrodzenia. Natomiast, gdy twój dochód był pomiędzy 3 a 6 stawkami G, czyli pomiędzy 304 053 NOK a 608 106 NOK, możesz otrzymać maksymalnie 62,4% średniego dotychczasowego wynagrodzenia. Na ten moment warunki te obowiązują do 31.03.2021, lecz rząd zastanawia się nad ich przedłużeniem do 30.06.2021.

 

 

Ubezpieczenie podczas pobytu w Polsce

Jeżeli przebywasz na permitteringu w Polsce, ze względu na to, że jesteś pracownikiem rotacyjnym, możesz uzyskać dostęp do pełnej opieki medycznej dla siebie w swojej rodziny. Wystarczy, że zawnioskujesz do HELFO o wystawienie dokumentu S1. Pobierając zasiłek dla bezrobotnych z tytułu skierowania na permittering, nadal pozostajesz zatrudniony, dlatego masz prawo do tego, aby uzyskać wspomniany wcześniej druk. Po otrzymaniu decyzji z HELFO, powinieneś udać się do wojewódzkiego oddziału NFZ, odpowiedniego dla twojego miejsca zamieszkania oraz zgłosić fakt, że opłacasz składki na terenie Norwegii. Jeżeli będziesz chciał objąć swoim ubezpieczeniem także członków twojej rodziny, niezbędne będzie uzupełnienie na miejscu odpowiedniego druku, w którym wpiszesz dane osób, które dzięki tobie będą mogły korzystać z bezpłatnej pełnej opieki medycznej w Polsce. Jeżeli potrzebujesz uzyskać dokument S1, nie zwlekaj. Helfo rozpatruje wnioski o jego wydanie nawet kilka tygodni. Każdy dzień zwłoki może sprawić, że nie będziesz mógł bezpłatnie leczyć się w Polsce na czas.