Bemanning a zasiłek dla bezrobotnych

19.01.2020

Podpisałeś umowę o pracę z firmą bemanningową, ale nie masz zleceń. Wyjaśniamy, czy możesz wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych.

Bemanning a zasiłek dla bezrobotnych

Podpisałeś umowę o pracę z firmą bemanningową, ale nie masz zleceń. Wyjaśniamy, czy możesz wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych.

Firmy bemanningowe (bemanningsselskap) to swego rodzaju agencje pośrednictwa pracy, które podpisują umowy z pracownikami, a następnie doraźnie „użyczają” ich innym firmom, które w danej chwili potrzebują siły roboczej. Niestety, niektóre z tych firm oferują pracownikom dość niestabilne warunki pracy. Istnieje na przykład praktyka podpisywania umowy na bardzo niewielką część etatu (nie określa ona godzin w ciągu tygodnia, a część etatu w skali roku) i pracownik pracuje tylko przez niektóre okresy i właśnie wtedy otrzymuje wynagrodzenie. Przez pozostałą część roku nie ma ani pracy, ani zarobków.

 

Przykład:

Firma XY Bemanning zatrudnia pracowników budowlanych, których następnie „wypożycza” przedsiębiorstwom z branży budowlanej. XY Bemanning ta oferuje Janowi umowę na 1/5 etatu. Jan będzie zatem pracował przez około 10 tygodni w roku, kiedy przedsiębiorstwa współpracujące z tą firmą zgłoszą potrzebę na „wypożyczenie” pracowników. Może na przykład się zdarzyć, że Jan będzie pracował cały styczeń, luty i końcówkę grudnia po 7,5 godzin dziennie i w tych okresach będzie otrzymywał takie wynagrodzenie, jakby pracował na cały etat. Przez pozostałą część roku firma będzie twierdziła, że nie ma zleceń, w związku z czym Jan nie będzie miał ani pracy, ani wynagrodzenia.

 

W tej sytuacji możesz się zastanawiać: czy jako pracownik masz prawo, by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Firmy bemanningowe w takich przypadkach nie kierują co do zasady pracowników na permittering, więc nie możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych z tego tytułu. W dodatku nadal jesteś teoretycznie osobą zatrudnioną, ponieważ masz ważną umowę o pracę. Z drugiej strony jednak ani nie pracujesz, ani nie pobierasz wynagrodzenia. Czy zatem możesz liczyć na wsparcie ze strony państwa?

 

Przypomnijmy najpierw podstawowe warunki, które należy spełnić, by móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych:

  1. W ciągu ostatnich 12 zamkniętych miesięcy kalendarzowych twój dochód wynosił co najmniej 149 787 koron, lub w ciągu ostatnich 36 miesięcy co najmniej 299 574 koron (dokładnie jest to odpowiednio półtorakrotność i trzykrotność tak zwanej stawki G).
  2. Jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych i legalnie przebywasz w Norwegii.
  3. Pracowałeś w Norwegii na umowie o pracę, nawet jeśli tylko przez jeden dzień.
  4. Twój czas pracy uległ zmniejszeniu o co najmniej połowę i w związku z tym straciłeś część dochodu.

 

Jeśli nie spełniasz pierwszego, drugiego lub trzeciego warunku, nie możesz otrzymać zasiłku niezależnie od okoliczności.

 

Natomiast w przypadku osób zatrudnionych przez firmy bemanningowe najbardziej problematyczny jest warunek czwarty. Teoretycznie pozostajesz zatrudniony na umowie o pracę na określoną część etatu, która nie uległa zmianie.

 

NAV unika określenia dokładnych zasad, czy osoby w takiej sytuacji mogą otrzymać zasiłek. Przy ubieganiu się o zasiłek, do standardowego zestawu dokumentów należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o braku zleceń w danym okresie. Niestety nawet taki dokument nie gwarantuje, że podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Poza tym pracodawcy, z różnych względów, niekiedy nie chcą go wystawiać.

 

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych można złożyć w każdej sytuacji, natomiast nie można mieć pewności, czy zostanie on rozpatrzony pozytywnie. W przypadku opisanym powyżej decyzja może zależeć od wielu czynników, nawet indywidualnej interpretacji przepisów przez danego urzędnika. Dlatego taki wniosek możesz złożyć, także z nasza pomocą, ale na własną odpowiedzialność. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć, jaką decyzję podejmie NAV w twojej konkretnej sprawie. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, w jaki sposób można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

  

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?