Wyniki rozliczeń podatkowych – czy masz aktualny adres?

12.07.2019

Już dwa tygodnie minęły od wysyłki przez urząd pierwszej puli wyników rozliczeń podatkowych za rok 2018. Kolejna tura rozpocznie się 15 sierpnia i będzie trwała do 23 października tego roku. Należy pamiętać, że wraz z wynikami urząd wysyła czeki z terminem ważności, które należy jak najszybciej zrealizować, aby móc otrzymać zwrot podatku. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest posiadanie aktualnego adresu korespondencyjnego.

Wyniki rozliczeń podatkowych – czy masz aktualny adres?

Już dwa tygodnie minęły od wysyłki przez urząd pierwszej puli wyników rozliczeń podatkowych za rok 2018. Kolejna tura rozpocznie się 15 sierpnia i będzie trwała do 23 października tego roku. Należy pamiętać, że wraz z wynikami urząd wysyła czeki z terminem ważności, które należy jak najszybciej zrealizować, aby móc otrzymać zwrot podatku. W związku z tym bardzo ważną kwestią jest posiadanie aktualnego adresu korespondencyjnego.

Jaki jest termin na zmianę adresu?

Urząd określa, że każda przeprowadzka lub chęć aktualizacji adresu korespondencyjnego powinna zostać zgłoszona nie wcześniej niż 31 dni przed oraz nie później niż 8 dni od chwili, kiedy rzeczywiście miała ona miejsce. Osoby posiadające stały numer personalny mogą tego dokonać przez system Altinn, pozostali natomiast najlepiej drogą tradycyjną, wysyłając odpowiedni wniosek.

 

Co, w przypadku gdy nie zrobisz tego na czas?

Niezaktualizowanie swojego adresu może skutkować utrudnionym kontaktem ze strony norweskich urzędów w sprawach, takich jak: ubezpieczenia zdrowotne, rozliczenia podatkowe czy korekty podatkowe. W wielu przypadkach brak kontaktu może skutkować odmowami w przyznaniu świadczeń, o które ubiegał się wnioskujący, jak i również odmową przyznania ulg podatkowych, o które wnioskowano w rozliczeniu. Nieaktualny adres może również spowodować niedostarczenie lub dostarczenie za późno czeku ze zwrotem. Będzie to skutkowało koniecznością ponownego kontaktu z urzędem i opóźnieniem w odzyskaniu nadpłaconego w minionym roku podatku.

 

Błędny adres a zmiany prawa do zasiłku rodzinnego

NAV, zajmujący się wypłatą zasiłków w Norwegii, od 1 lipca tego roku wysyła pisma informujące o zmianach w przepisach dotyczących pobierania świadczenia rodzinnego 500+ w Polsce. Od tej daty, w przypadku gdy oboje rodziców pracuje – jedno w Polsce, drugie w Norwegii – pierwszeństwo do wypłaty świadczeń leży po stronie kraju, w którym mieszkają dzieci. Zmiana ta wiąże się z koniecznością rezygnacji z pobierania zasiłku w Norwegii. Brak aktualnego adresu korespondencyjnego w kraju fiordów może skomplikować załatwienie tej sprawy, co z kolei poskutkuje błędnie wypłacanym świadczeniem, a później koniecznością jego zwrotu.

Dlatego nie należy bagatelizować wszelkich zmian dotyczących adresu zamieszkania czy korespondencyjnego. Uaktualnienie danych nie jest trudne, a pozwoli uniknąć wielu problemów. Dane, które zmieniane są w krótkim czasie, ułatwią załatwianie wszelkich spraw urzędowych w Norwegii.

 

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?