Ważne terminy dotyczące rozliczenia podatkowego za 2019 rok w Norwegii

08.01.2020

Skatteetaten udostępniło kalendarz przedstawiający ważne daty dla rozliczeń podatkowych 2020 za 2019 rok. Dzięki temu możesz pozyskać informacje na temat tego, kiedy rozpocząć kompletowanie dokumentów, a także – kiedy będziesz mógł je przekazać wraz z rozliczeniem podatkowym do urzędu.

Ważne terminy dotyczące rozliczeń podatkowych za rok 2019

Skatteetaten udostępniło kalendarz przedstawiający ważne daty dla rozliczeń podatkowych 2020 za 2019 rok. Dzięki temu możesz pozyskać informacje na temat tego, kiedy rozpocząć kompletowanie dokumentów, a także – kiedy będziesz mógł je przekazać wraz z rozliczeniem podatkowym do urzędu.

16.12.2019 Możesz zamówić nową kartę podatkową na rok 2020. To, jaką zamówisz, może mieć wpływ na dopłatę lub zwrot podatku w kolejnym roku rozliczeniowym.
14.02.2020 Do tego dnia powinieneś otrzymać roczne zestawienia dochodów od wszystkich pracodawców, od których otrzymałeś wynagrodzenie w roku 2019 oraz roczne zestawienie z NAV, jeżeli pobierałeś zasiłki w roku 2019.
1.03.2020 Do tego dnia możesz założyć konto na stronie Altinn, aby móc złożyć elektroniczne zeznanie podatkowe. Nie dotyczy to osób, które już mają dostęp do systemu Altinn.
18.03.2020 Skatteetaten wysyła pierwszą pulę wstępnych rozliczeń podatkowych (Skattemelding) – rozpoczęcie rozliczeń podatkowych za 2019 rok.
31.03.2020 Skatteetaten wysyła drugą pulę wstępnych rozliczeń podatkowych za 2019 rok.
31.03.2020 Skatteetaten wysyła papierowe wstępne rozliczenia podatkowe dla osób, które nie posiadają konta w systemie Altinn.
30.04.2020 Do tego dnia możesz przedłużyć termin swojego rozliczenia do końca maja 2020.

Jest to także ostatni dzień rozliczeń papierowych oraz elektronicznych dla osób, które nie przedłużyły terminu rozliczenia.
31.05.2020 Ostatni dzień rozliczeń podatkowych za 2019 rok.

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?