Rozliczenia podatkowe za 2020 rok. Sprawdź, jakie ulgi możesz uwzględnić

21.02.2021

16 marca 2021 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę Skattemeldingów, czyli wstępnych rozliczeń podatkowych. Od tego momentu każdy podatnik powinien sprawdzić przede wszystkim poprawność zaraportowanego do urzędu dochodu, potrąconej zaliczki na podatek, odpisu minstefradrag (kosztu uzyskania przychodu) oraz ewentualnych odpisów, które zostały nałożone automatycznie. Obowiązkiem każdego podatnika jest wysyłka wstępnego rozliczenia. Warto pamiętać, że im szybciej się rozliczysz, tym szybciej otrzymasz zwrot podatku. Co jednak zrobić, aby poza sprawdzeniem zeznania zapewnić sobie większy zwrot lub sprawić, aby dopłata była mniejsza? Zapoznaj się z listą ulg podatkowych, które można uwzględnić w twoim zeznaniu.

Już 16.032021 start rozliczeń podatku w Norwegii!

16 marca 2021 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę Skattemeldingów, czyli wstępnych rozliczeń podatkowych. Od tego momentu każdy podatnik powinien sprawdzić przede wszystkim poprawność zaraportowanego do urzędu dochodu, potrąconej zaliczki na podatek, odpisu minstefradrag (kosztu uzyskania przychodu) oraz ewentualnych odpisów, które zostały nałożone automatycznie. Obowiązkiem każdego podatnika jest wysyłka wstępnego rozliczenia. Warto pamiętać, że im szybciej się rozliczysz, tym szybciej otrzymasz zwrot podatku. Co jednak zrobić, aby poza sprawdzeniem zeznania zapewnić sobie większy zwrot lub sprawić, aby dopłata była mniejsza? Zapoznaj się z listą ulg podatkowych, które można uwzględnić w twoim zeznaniu.

Najbardziej popularne ulgi podatkowe

 

Dojazdy do pracy

Jeżeli ponosiłeś koszty związane z dojazdami do pracy, jest to jedna z rzeczy, które warto zamieścić w Skattemeldingu. Pamiętaj jednak, że aby wpłynęły one na wynik twojego rozliczenia, musisz przekroczyć wkład własny, który corocznie określa Skatteetaten. Na 2020 rok została ustalona kwota 23 100 kr. W jaki sposób sprawdzić, czy twoje dojazdy przekraczają tę kwotę? Należy łączną liczbę pokonanych przez siebie kilometrów w ciągu roku pomnożyć o stawkę 1,56 kr (przy kilometrach poniżej 50 000) lub o stawkę 0,76 (powyżej 50 000 kilometrów). Niezbędne jest również wskazanie w samym zeznaniu adresów. Pierwszy z nich to twój adres zamieszkania, drugi natomiast to adres, pod który dojeżdżałeś. Jeżeli dojeżdżałeś w różne miejsca, powinieneś to szczegółowo rozpisać wraz z dokładną liczbą dni pod każdy z nich osobno.

 

Koszty bramek

W sytuacji, gdy twoje dojazdy do pracy wiązały się z koniecznością opłacania bramek lub promów i łączny koszt w 2020 roku wyniósł ciebie więcej niż 3 300 kr, może stanowić to twoją ulgę podatkową. Niezbędne będzie wówczas dołączenie do wstępnego rozliczenia faktur i/lub potwierdzeń przelewów.

 

Podróże status pendler

Każda osoba, która ma żonę/dziecko w 2020 wraz ze wspólnym meldunkiem lub mieszkanie, do którego regularnie dojeżdżała, może odliczyć ich koszt. Warto podkreślić, że należy przekroczyć tu wspomniany wcześniej wkład własny. Dużą zaletą jest fakt, że pokonane kilometry np. do rodziny do Polski łączą się z tymi, które pokonywało się codziennie na własny koszt do pracy. W związku z tym, że względu na mniejsze możliwości podróży w ubiegłym roku z powodu na pandemii, nadal możesz mieć szansę na uwzględnienie tej ulgi. Bez względu na to, czy podróżowałeś samolotem, czy promem, możesz dodać to do swojego zeznania. Warunkiem jest, abyś posiadał imienne potwierdzenia podróży wraz z datą, kiedy się ona odbyła oraz kierunkiem. W przypadku podróży promowych, poza samą kilometrówką, możesz uwzględnić również poniesiony koszt na zakup biletów, o ile przekroczy on 3 300 kr.

 

Kosz poniesiony na zakwaterowanie w Norwegii

Rozliczenia za 2020 rok wprowadzają przy tej uldze znaczne ograniczenie. Wyłącznie te osoby, które od 2018 roku zmieniły kommunę zamieszkania oraz miejsce wykonywania pracy, mogą odliczyć ten koszt. Oczywiście, jeżeli zacząłeś pracę np. w 2019, możesz odliczać ten koszt. Jeżeli jesteś do tego uprawniony, do zeznania powinieneś dołączyć informację, za jaki rodzaj mieszkania płaciłeś, np. mieszkanie/barak, oraz wpisać, jaka to była kwota w 2020. Jako potwierdzenie powinieneś przygotować umowę najmu oraz potwierdzenia przelewów opłat za mieszkanie lub prąd. W sytuacji, gdy twój koszt zakwaterowania został potrącany z twojego wynagrodzenia, do Skattemeldingu należy dołączyć wszystkie odcinki z pensji lub grudniowy, jeżeli znajduje się na nim roczne podsumowanie.

 

Diety

Mimo zmieniających się przepisów podatkowych Skatteetaten nadal daje możliwość ubiegania się o odpis diet dla określonych grup ludzi. Jeżeli nie posiadałeś miejsca zamieszkania z dostępem do bieżącej wody poza łazienką oraz prądu, możesz wnioskować o przyznanie diety w kwocie 164 NOK. Dodatkowo, jeżeli mieszkałeś w hotelu bez zapewnionego wyżywienia, możesz ubiegać się o dietę w kwocie 589 NOK. Natomiast, jeżeli mieszkałeś w hotelu, jednak miałeś zagwarantowane śniadanie, przysługuje tobie 471 NOK za dzień. Stawka diety dla kierowców TIR-a, którzy nocowali w aucie, pozostaje bez zmian i wynosi 300 NOK.

 

Odpis rodzicielski

Jeśli masz dziecko poniżej 12 roku życia i ponosisz koszty związane z jego pobytem w przedszkolu, żłobku, na zajęciach dodatkowych (np. zajęcia sportowe, muzyczne, teatralne), masz prawo ubiegać się o dodatkowy odpis podatkowy. Powinieneś przygotować np. zaświadczenie z przedszkola o tym, jaką kwotę opłaciłeś w 2020 roku za pobyt twojego dziecka w placówce. W przypadku chęci odliczenia kosztów poniesionych na uczestniczenie dziecka na zajęciach dodatkowych, musisz sprawdzić, czy odbywały się one po południu, po zajęciach szkolnych lub rano przed lekcjami. Ważne jest, aby ten dokument zawierał twoje dane i dane dziecka. Pamiętaj, że odliczyć możesz wyłącznie czesne, opłaty za wyżywienie nie podlegają odpisowi. Uldze nie podlegają również koszty związane z uczestniczeniem dziecka na indywidualnych zajęciach np. nauka języka obcego. Poza odpowiednim zaświadczeniem do Skattemeldingu będziesz musiał dołączyć akt urodzenia i zaświadczenie o zameldowaniu. Wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone na język norweski lub angielski.

Maksymalna wysokość odpisu na jedno dziecko wynosi 25 000 NOK, w przypadku każdego kolejnego dziecka dodatkowo 15 000 NOK.

 

Odsetki od kredytu

Jeżeli w 2020 roku spłacałeś kredyt hipoteczny w Polsce, możesz wnioskować o odliczenie odsetek od niego opłaconych. Niezbędne jest, abyś udokumentował, jaki był to kredyt oraz na co (kredytów gotówkowych z Polski nie możesz odliczyć). Zaświadczenie, które należy dołączyć do rozliczenia - poza informacją, że jesteś kredytobiorcą lub współkredytobiorcą - powinno zawierać także nazwę banku, kwotę opłaconych odsetek oraz jego walutę. Na Skattemeldingu powinieneś również wpisać dane szczegółowe nieruchomości – czy był to dom, mieszkanie oraz pod jakim adresem się znajduje.

Możesz ubiegać się o odliczenie odsetek od kredytu w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli mieszkasz na stałe z rodziną w Norwegii i posiadasz tu majątek. Po drugie, jeżeli mieszkasz tymczasowo w Norwegii, a twój dochód osiągnięty w 2020 roku w 90% stanowi dochód osiągnięty w Norwegii.

 

 

Co może wymagać korekty w zeznaniu

 

Wysokość raportowanego dochodu

Często zdarza się, że po otrzymaniu Skattemeldingu nie znajdziesz informacji o dochodzie zaraportowanym od jednego z pracodawców, lub będzie on błędny. Twoim obowiązkiem jest wprowadzenie odpowiednich korekt. Pamiętaj jednak, że każda zmiana powinna być podparta dokumentacją. Dodatkowo powinieneś poinformować pracodawcę, który nie dopełnił formalności lub popełnił błąd o tym fakcie. Jeżeli naniesiesz zmiany na zeznaniu, Skatteetaten będzie weryfikował tę zmianę w kilku źródłach. Może zatem okazać się, że skontaktuje się również z twoim ówczesnym pracodawcą, aby ustalić czy naniesione przez ciebie zmiany są poprawne.

Często zdarza się, że podatnicy zapominają, że otrzymali feriepenger od firmy, w której byli zatrudnieni w minionym roku. To również opodatkowany dochód, nie należy go usuwać lub pomniejszać swojego dochod o tę kwotę!

 

Korekta zaliczki podatkowej

Błędem, który często pojawia się na wstępnym rozliczeniu podatkowym, jest informacja o za małej/za dużej lub braku potrącenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia. Oczywiście jest to kolejny element, który należy wyjaśnić z urzędem. Niestety wielokrotnie efektem tego jest konieczność złożenia dodatkowego pisma informującego urząd o tym, że zaliczka podatkowa potrącona od twojego wynagrodzenia wyniosła mniej/więcej, niż widnieje to na Skattemeldingu.

 

Minstefradrag (koszt uzyskania przychodu)

Jedną z najczęściej występujących pomyłek urzędu, zwłaszcza wśród osób posiadających tymczasowy numer personalny, jest niewłaściwe przyznane wysokości odpisu minstefradrag. Odpis kosztu uzyskania przychodu posiada każdy podatnik i jest on zależny od miesięcy pobytu/pracy w Norwegii. Jeżeli urząd nie posiada poprawnych danych, niezbędne jest dokonanie korekty wysokości odpisu. Pamiętaj, że ma on ogromny wpływ na ostateczny wynik twojego rozliczenia.

 

 

Ulgi przyznane automatycznie

 

Składki na związki zawodowe

Każdy podatnik, który od swojego wynagrodzenia ma potrącane określone kwoty na składki na związki zawodowe, automatycznie na wstępnym rozliczeniu podatkowym powinien mieć to uwzględnione. Maksymalna wysokość ulgi podatkowej wynosi 3 850 NOK.

 

Składki na fundusz emerytalny

W większości przypadków jest to odpis automatycznie przyznawany. Jest on generowany na wstępnym wyniku rozliczenia na podstawie informacji raportowanych przez pracodawców do urzędu. Informują oni, że dany pracownik, regularnie co miesiąc miał potrącaną wskazaną kwotę od wynagrodzenia, co przy rozliczeniu stanowi ulgę podatkową.

 

Finnmarksfradrag

Jest to odpis automatycznie przyznawany dla tych osób, które w 2020 roku przebywały w gminach Finnmarku i niektórych gminach Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen, Storfjord). Wynosi on maksymalnie 15 000 NOK. Często jest wyliczany proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których mieszkało się w wyżej wspomnianych miejscach.

 

Odsetki od kredytu w Norwegii

Jeżeli w 2020 roku posiadałeś kartę kredytową lub jakikolwiek inny kredyt, informacja o wysokości zobowiązania oraz naliczone odsetku od kredytu będa widoczne na twoim zeznaniu. Na Skattemeldingu będą także szczegóły, takie jak, na jaki produkt posiadałeś zobowiązanie finansowe oraz w jakim banku. Dodatkowo, jeżeli posiadałeś oszczędności, będziesz mógł sprawdzić, jaka kwota odsetek na twoją korzyść została naliczona.

 

Odpis rodzicielski

W sytuacji, gdy mieszkasz ze swoją rodziną w Norwegii, i ponosisz koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu, żłobku, zajęciach dodatkowych, czy opłacasz opiekunkę, powinieneś znaleźć tę informację na zeznaniu. Pamiętaj jednak, że wyłącznie jeden z rodziców ma prawo do 100% wysokości odpisu. Możesz również podzielić się nim na 50% z drugim rodzicem. Warto jest jednak sprawdzić tę informację, ponieważ wielokrotnie zdarza się, że placówki nie raportują jej do Skatteetaten, i będziesz musiał sam to uzupełnić, jeżeli chciałbyś, aby miało to wpływ na zwiększenie twojego zwrotu lub zmniejszenie dopłaty do podatku.