Odliczenie kosztów w odpisie rodzicielskim

22.03.2020

Masz dzieci, które uczęszczają do płatnego przedszkola lub żłobka? Uczęszczają one na dodatkowe zajęcia, za które ponosisz koszt i nie skończyły jeszcze dwunastego roku życia? Pamiętaj, że możesz odliczyć poniesione opłaty w swoim rozliczeniu podatkowym. Dzięki temu zapewnisz sobie wyższy zwrot podatkowy lub zmniejszenie dopłaty do podatku. Maksymalna wysokość odpisu przypadająca na jedno dziecko wynosi 25 000 NOK, natomiast na każde kolejne dodatkowo do 15 000 NOK.

Odpis rodzicielski w rozliczeniach podatku w Norwegii

Masz dzieci, które uczęszczają do płatnego przedszkola lub żłobka? Uczęszczają one na dodatkowe zajęcia, za które ponosisz koszt i nie skończyły jeszcze dwunastego roku życia? Pamiętaj, że możesz odliczyć poniesione opłaty w swoim rozliczeniu podatkowym. Dzięki temu zapewnisz sobie wyższy zwrot podatkowy lub zmniejszenie dopłaty do podatku. Maksymalna wysokość odpisu przypadająca na jedno dziecko wynosi 25 000 NOK, natomiast na każde kolejne dodatkowo do 15 000 NOK.

Jakie koszty można odliczyć w odpisie rodzicielskim?

Koszty, którzy rodzice odliczają najczęściej, to opłaty poniesione za pobyt dziecka w placówkach typu żłobek i przedszkole. Ważne jednak jest to, że nie można odliczyć opłat poniesionych za wyżywienie. Norweski Urząd Podatkowy umożliwia uwzględnienie w rozliczeniu kosztu, który dotyczy wyłącznie samego czesnego.

 

W przypadku uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe, aby poniesiony koszt mógł stanowić odpis, muszą one odbywać się po południu, przed lub po zajęciach szkolnych. Wyklucza się wnioskowanie o odpis rodzicielski z tytułu zajęć dodatkowych, które odbywają się wieczorami lub w weekendy oraz zajęć typu nauka języka angielskiego.

 

W przypadku ponoszenia kosztów za dziecko, które mieszka w Norwegii odpis rodzicielski powinien być automatycznie uwzględniony w rozliczeniu.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić, ubiegając się o odpis rodzicielski?

  • zestawienia dochodów od wszystkich pracodawców, od których otrzymałeś wynagrodzenie w roku, którego dotyczy rozliczenie,
  • zestawienie wypłaconych, opodatkowanych zasiłków z NAV,
  • Skattemelding, czyli wstępne rozliczenie podatkowe, na którym nanosi się zmiany dotyczące ulg podatkowych,
  • akt urodzenia dziecka, którego dotyczy poniesiony koszt z odpisu rodzicielskiego,
  • zaświadczenie o zameldowaniu z dzieckiem w roku, którego dotyczy rozliczenie,
  • potwierdzenie poniesionych opłat za przedszkole, żłobek lub zajęcia pozalekcyjne. Musi ono zawierać informacje, takie jak: dane dziecka, dane płatnika oraz całkowity poniesiony koszt.

 

Rodzice, którzy mieszkają w Norwegii i ponoszą koszty odpisu rodzicielskiego - w takiej sytuacji zazwyczaj jest on automatycznie uwzględniony w rozliczeniu. Często zdarza się, że jest on dzielony po połowie dla każdego z rodziców. Zaletą tego odpisu jest fakt, że można go połączyć z pendlerem podróżującym do rodziny czy odliczeniem opłaconych odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce, dzięki czemu daje on szanse na uzyskanie jeszcze większego zwrotu podatkowego.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?