Nawet 15% rabatu na S1 i EKUZ

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Nowy wkład własny do podróży w rozliczeniach za 2023 rok

03.09.2023

Czy pamiętasz o tym, aby cały rok przygotowywać dokumentację do rozliczeń podatkowych? Możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe wiąże się z tym, że udowodnisz w Skatteetaten, że miałeś do nich prawo. Dotyczy to przede wszystkim podróży pendlera, czyli osoby regularnie podróżującej do swojej rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce. Skatteetaten podał już jaki wkład własny musisz przekroczyć, aby każda z nich miała wpływ na wynik Twojego zeznania. Zapoznaj się ze szczegółami jak odzyskać nadpłacony podatek.

Czy pamiętasz o tym, aby cały rok przygotowywać dokumentację do rozliczeń podatkowych? Możliwość ubiegania się o ulgi podatkowe wiąże się z tym, że udowodnisz w Skatteetaten, że miałeś do nich prawo. Dotyczy to przede wszystkim podróży pendlera, czyli osoby regularnie podróżującej do swojej rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce. Skatteetaten podał już jaki wkład własny musisz przekroczyć, aby każda z nich miała wpływ na wynik Twojego zeznania. Zapoznaj się ze szczegółami jak odzyskać nadpłacony podatek.

Czym jest wkład własny do podróży?

Każda osoba, która chciałaby odliczyć w swoim rozliczeniu koszt ponoszony za dojazdy do pracy lub podróże do rodziny/samodzielnego mieszkania w Polsce, ma prawo uwzględnić te odpisy w swoim rozliczeniu podatkowym. Niestety nie można odliczyć całego kosztu. Co roku Skatteetaten określa jaka nadwyżka kosztu może stanowić ulgę podatkową. W rozliczeniach za 2023 rok należy przekroczyć 14 400 kr. Jak obliczyć czy Twoje dojazdy do pracy i/lub podróże przekroczą tą kwotę?

 

Uwaga!
Nie trzeba być pendlerem, aby odliczać koszt dojazdu do pracy. Dotyczy to zarówno samej kilometrówki jak i opłat za bramki i promy w drodze do i z pracy.

 

Przykład 1
Pan Jan przez 255 dni w roku dojeżdżał do pracy na własny koszt. Odległość pomiędzy jego domem, a pracą w Norwegii w jedną stronę wynosiła 32 km. Urzędowa stawka za kilometr na 2023 rok wynosi 1,70 kr.

 

255 dni x 64 km (podróż w dwie strony) = 16 320 km
16 320 km x 1,7 kr = 27 744 kr
27 744 kr – 14 400 kr = 13 344 kr

To właśnie kwota 13 344 kr będzie stanowiła ulgę podatkową Pana Jana.

 

Przykład 2
Pan Tomasz regularnie podróżuje do swojej żony i dziecka w Polsce. W 2023 roku przebył 4 podróże samolotem. Odległość od jego miejsca zamieszkania w Norwegii, a miejsca zamieszkania w Polsce wynosi 2 459 km.

 

4 podróże x 4 918 km (podróż w dwie strony) = 19 672 km
19 672 km x 1,7 k = 33 442,40 kr
33 442,40 – 14 400 kr = 19 042 kr

Kwota 19 042 kr będzie stanowiła ulgę podatkową Pana Tomasza.

 

Ważne!
Jeżeli ponosiłeś zarówno koszty dojazdu do pracy jak i podróży do Polski, obie ulgi sumują się ze sobą i stanowią łącznie odpis w rozliczeniu podatkowym!

 

 

Kto może odliczać koszty podróży do Polski?

Mogą to zrobić osoby, które regularnie podróżowały do samodzielnego mieszkania lub żony i/lub dziecka w Polsce, czyli tzw. pendlerzy. Niezbędne jest wówczas udokumentowanie do tego prawa poprzez przedstawienie:

  • aktu własności nieruchomości/najmu mieszkania w przypadku pendlera samotnego,
  • aktu małżeństwa/urodzenia dziecka jeżeli podróżowałeś do nich do Polski,
  • zaświadczenie o zameldowaniu pod określonym adresem w Polsce,
  • imiennie potwierdzenia podróży do Polski, w postaci kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji.

 

Jeżeli podróżowałeś promem, przy przekroczeniu kosztu 3 300 kr za bilety, możesz również odliczyć ich koszt. Osoby, które opłacały bramki i promy w drodze do pracy, również mogą uwzględnić tą informację w swoim rozliczeniu podatku za 2023 rok.