Możesz skorzystać z wielu odpisów podatkowych, nawet jeśli nie masz prawa do statusu pendlera

29.03.2020

Wprawdzie status podatkowy pendlera jest zdecydowanie najkorzystniejszy i daje dostęp do odpisów, które nie przysługują pozostałym pracownikom, ale nawet jeśli nie spełniasz jego warunków, wciąż możesz skorzystać z wielu ulg.

Mniej popularne ulgi podatkowe w Norwegii

Wprawdzie status podatkowy pendlera jest zdecydowanie najkorzystniejszy i daje dostęp do odpisów, które nie przysługują pozostałym pracownikom, ale nawet jeśli nie spełniasz jego warunków, wciąż możesz skorzystać z wielu ulg.

Status pendler przysługuje osobom, które odbyły co najmniej 3 podróże tam i z powrotem do współmałżonka i/lub dzieci przebywających w Polsce lub nie mają rodziny, ale posiadają w Polsce mieszkanie i często do niego podróżują (tutaj przeczytasz o tym więcej). Jeśli tylko przysługuje ci ten status, będzie zdecydowanie najkorzystniejszy. Jednak także, jeśli nie masz do niego prawa, przysługuje ci wiele ulg podatkowych.

 

Odpis kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag)

Jest to podstawowy odpis podatkowy, który przysługuje każdemu pracownikowi. Stanowi on 45% rocznego dochodu brutto, ale nie więcej niż 100 800 NOK. W przypadku osób, które nie przebywały w Norwegii cały rok, maksymalna stawka jest pomniejszona proporcjonalnie do czasu tam spędzonego, np. za pół roku będzie to 50 400 NOK.

 

Odpis rodzicielski (foreldrefradrag)

Odpis ten przysługuje na dzieci do ukończenia 12 roku życia. Umożliwia odliczenie kosztów, takich jak prywatne przedszkole, niania, świetlica lub inne zajęcia pozalekcyjne, np. klub sportowy, zespół muzyczny, chór. Te koszty musisz być w stanie udokumentować, np. zaświadczeniem z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Maksymalna kwota odpisu to 25 000 NOK za pierwsze oraz 15 000 NOK za każde kolejne dziecko.


Odpis dla osób przebywających na północy Norwegii

Dotyczy osób przebywających w Finnmarku i niektórych gminach północnego Troms (te gminy to: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord). Wynosi on maksymalnie 15 000 NOK.

 

Odpis za składki na związki zawodowe (fagforeningskontingent) oraz fundusz emerytalny (pensjonspremie)

Praktycznie zawsze są one automatycznie uwzględniane na zeznaniu podatkowym. Odpis za składki na związki zawodowe wynosi maksymalnie 3850 NOK.

 

Odpis kosztów dojazdów do pracy

Chociaż w najkorzystniejszej sytuacji są tu osoby ze statusem pendler, które mogą odliczyć koszty podróży do Polski, to także pozostali pracownicy mają prawo do odpisu za odległość pokonywaną w Norwegii z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Obowiązuje konkretna stawka kilometrowa; można również odliczyć koszty promów oraz bramek (na autostradach, tunelach itp.).

 

Odpisy związane z kredytami

Możesz odpisać zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w Norwegii. Na ogół urząd sam pobierze odpowiednie informacje z banku. Jeśli na wstępnym zeznaniu podatkowym brakuje jakiegoś kredytu lub odsetek, można je udokumentować za pomocą umowy o kredyt oraz rocznego zestawienia z banku.

 

Dodatkowo jest także możliwe odpisanie zapłaconych odsetek za kredyt w Polsce, ale dotyczy to tylko kredytów hipotecznych i jest możliwe jedynie w dwóch sytuacjach:

  • jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, gdzie znajduje się znaczna część twojego majątku, tam też na stałe mieszkasz z rodziną i w związku z tym Norwegia stanowi twoje centrum interesu życiowego;
  • nie jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, ale uzyskane przez ciebie dochody w Norwegii stanowią co najmniej 90% całego dochodu.

 

Rezydentem podatkowym w Norwegii jest osoba, która w ciągu roku spędziła w Norwegii 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy.
Musisz być w stanie udokumentować zapłacone odsetki za pomocą zaświadczenia wystawionego przez bank oraz (jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii) być w stanie wykazać, że faktycznie uzyskałeś tam co najmniej 90% dochodu.

 

Odpis dla marynarzy i rybaków

Skorzystać z tego odpisu może każdy, kto przebywał na morzu przez minimum 130 dni. Wynosi on zarówno dla marynarzy, jak i rybaków 30% dochodu brutto, ale nie więcej niż 80 000 NOK w przypadku marynarzy lub nie więcej niż 150 000 NOK dla rybaków.

 

Norweskie prawo podatkowe dopuszcza wiele odpisów, które są bardzo korzystne dla podatnika. Dlatego warto już teraz sprawdzić, do których odpisów masz prawo i zacząć gromadzić niezbędne dokumenty. Pamiętaj także, by upewnić się, czy nie przysługuje ci status podatkowy pendlera, który jest najbardziej korzystny dla pracowników z Polski.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?