Rozlicz podatek za 2022

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Kildeskatt za 2022 rok? Nie rozliczysz podatku!

05.03.2023

W ostatnich latach została wprowadzona nowa forma opodatkowania dla pracowników zagranicznych nie będących norweskimi rezydentami podatkowymi. Dotyczy ona możliwości zamówienia karty podatkowej 25%, tzw. kildeskatt. Cechą charakterystyczną tej formy opodatkowania jest fakt że, osoba posiadającą tą kartę podatkową nie ma prawa rozliczać się, ponieważ nie otrzyma ona Skattemeldingu, czyli wstępnego rozliczenia podatkowego.

W ostatnich latach została wprowadzona nowa forma opodatkowania dla pracowników zagranicznych nie będących norweskimi rezydentami podatkowymi. Dotyczy ona możliwości zamówienia karty podatkowej 25%, tzw. kildeskatt. Cechą charakterystyczną tej formy opodatkowania jest fakt że, osoba posiadającą tą kartę podatkową nie ma prawa rozliczać się, ponieważ nie otrzyma ona Skattemeldingu, czyli wstępnego rozliczenia podatkowego.

Kildeskatt 25%

Jest to karta podatkowa przysługująca zagranicznym pracownikom, którzy nie są norweskimi rezydentami podatkowymi lub staną się nimi dopiero w bieżącym roku podatkowym. Ta forma opodatkowania wiąże się z potrąceniem 25% zaliczki na podatek przez pracodawcę. Po zakończonym roku podatkowym, osobie tej ne przysługuje zwrot podatku i nie ma ryzyka konieczności dopłaty do podatku. Problem pojawia się, gdy podatnik ma prawo do ulg podatkowych. Posiadanie karty podatkowej 25%, czyli kildeskatt uniemożliwia składanie rozliczenia i wnioskowanie o ulgi podatkowe. W każdym momencie można zrezygnować z tej formy opodatkowania i wnioskować o ulgi podatkowe. W wielu przypadkach rezygnacja z kildeskatt może okazać się bardzo opłacalna, czego efektem jest otrzymanie zwrotu podatkowego po złożeniu rozliczenia.

 

Uwaga!
Możesz zrezygnować z kildeskatt nawet do kilku lat wstecz! Pamiętaj jednak, że po rezygnacji nie będziesz mógł powrócić na kildeskatt w trakcie trwania roku podatkowego.

 

 

Kiedy warto zrezygnować z kildeskatt?

W większości przypadków osób, które pracowały znaczną część roku w Norwegii i miały prawo do ulg podatkowych rezygnacja z tej formy opodatkowania może być opłacalna. W związku z tym, jeżeli miałeś prawo do niżej wymienionych ulg podatkowych, warto jest abyś sprawdził, czy rezygnacja z kildeskatt przyniesie Ci zwrot z podatku:

  • odpis za podróże do Polski – jeżeli regularnie podróżowałeś do rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce i samodzielnie ponosiłeś koszt związany z podróżami,
  • koszt zakwaterowania w Norwegii – ponosiłeś koszty związane z wynajmem mieszkania w Norwegii, jako pendler podróżujący do rodziny,
  • koszt dojazdów do pracy – ponosiłeś koszty z dojazdem do pracy, poza samymi dojazdem także koszt bramek lub promów,
  • odpis rodzicielski – posiadasz dziecko poniżej 12 roku życia i ponosiłeś koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych,
  • odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce – posiadałeś kredyt i ponosiłeś koszty związane z opłacaniem od niego odsetek

 

Ważne!
Osoba pobierająca opodatkowany zasiłek z NAV jak np. zasiłek chorobowy, rodzicielski, AAP nie ma prawa do karty podatkowej 25%. Zatem, jeżeli od początku roku miałeś kartę kildeskatt i przeszedłeś na zasiłek, wnioskuj o nową kartę. Dzięki temu unikniesz potrącenia 50% zaliczki na podatek od pobieranego zasiłku.

 

 

Chcesz wnioskować o ulgi podatkowe za 2022 rok?

W pierwszym kroku powinieneś dokonać kalkulacji, czy rezygnacja z tej formy opodatkowania będzie dla Ciebie opłacalna. Jeżeli okaże się, że tak, wykonaj papierowe rozliczenie podatkowe, które będzie jednocześnie rozumiane jako rezygnacja z tej formy opodatkowania.