Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Aktualny adres w Norwegii: dlatego trzeba o nim pamiętać

18.08.2021

Może wydawać się, że posiadanie aktualnego adresu zarejestrowanego w Folkeregisteret jest sprawą mało istotną. Nic bardziej mylnego. Obowiązkiem każdej osoby jest uaktualnianie tych danych w ciągu 8 dni od zmiany adresu lub w przypadku wymeldowania z Norwegii, powinno się to zgłosić najszybciej na 14 dni przed wyjazdem. Sprawdź, dlaczego posiadanie aktualnych danych może mieć znaczący wpływ na twoje sprawy w Norwegii.

Zadbaj o aktualny adres w Norwegii

Może wydawać się, że posiadanie aktualnego adresu zarejestrowanego w Folkeregisteret jest sprawą mało istotną. Nic bardziej mylnego. Obowiązkiem każdej osoby jest uaktualnianie tych danych w ciągu 8 dni od zmiany adresu lub w przypadku wymeldowania z Norwegii, powinno się to zgłosić najszybciej na 14 dni przed wyjazdem. Sprawdź, dlaczego posiadanie aktualnych danych może mieć znaczący wpływ na twoje sprawy w Norwegii.

Wstępne rozliczenie podatkowe oraz wynik rozliczenia podatkowego

Na przełomie marca/kwietnia każdego roku, Skatteetaten wysyła wstępne wyniki rozliczeń podatkowych. Dokument ten przedstawia, czy podatnik będzie zobowiązany zapłacić niedopłatę podatku lub czy otrzyma zwrot. Skattemelding pokazuje również, czy należy nanieść poprawki na swoje wstępne zeznanie oraz daje możliwość uwzględnienia ulg podatkowych, które zmniejszą dopłatę do podatku lub spowodują, że podatnik otrzyma zwrot. Ci, którzy nie posiadają elektronicznego dostępu do stron urzędowych, otrzymają wstępne zeznanie oraz wynik swojego rozliczenia podatku drogą poczty tradycyjnej. Jeżeli nie będziesz posiadał zarejestrowanego aktualnego adresu, możesz nie otrzymać tych dokumentów. Przez co możesz nie wiedzieć, że urząd chciałby zwrócić tobie nadpłacone pieniądze, lub nie będziesz wiedział, że sam musisz zwrócić im pieniądze i będą naliczać tobie odsetki od zobowiązania.

 

Czeki dotyczące wypłat zasiłków i zwrotu podatku

Jeżeli nie zarejestrowałeś w Skatteetaten lub NAV swojego numeru konta, oraz wnioskowałeś o przyznanie zasiłku z Norwegii, jak np. zasiłek rodzinny, opiekuńczy, rodzicielski, chorobowy, dla bezrobotnych, urząd może wypłacić tobie świadczenie w formie czeku. Co jest dla Ciebie istotne? Czeki mają swoją ważność. Jeżeli z powodu nieaktualnego adresu nie dojdzie do ciebie na czas, będziesz musiał we własnym zakresie skontaktować się z urzędami, aby przelali tobie przyznane pieniądze na właściwy numer konta.

 

Płynność korespondencji

Warto jest podkreślić również to, że jeżeli wnioskujesz o świadczenia socjalne, urząd może kontaktować się z tobą w celu uzyskania dodatkowych dokumentów lub informacji w twojej sprawie. Jeżeli nie odpowiesz na pismo w odpowiednim terminie, NAV może odmówić tobie przyznania świadczenia o które ubiegałeś. Ta sama sytuacja dotyczy również aktualnie pobieranych świadczeń, takich jak zasiłek rodzinny. Raz do roku NAV kontroluje to, czy świadczeniobiorca nie stracił prawa do pobierania zasiłku i kontaktuje się z nim z prośbą o potwierdzenie informacji, które posiadał dotychczas urząd. Brak odpowiedzi skutkuje wstrzymaniem wypłacania świadczenia.

 

Wyjazd z Norwegii na stałe

Nawet, gdy zamierzasz wyprowadzić się z Norwegii na stałe, powinieneś zadbać o to, aby wszystkie instytucje w Norwegii posiadały twoje nowe dane adresowe. Dlaczego? Jeżeli posiadasz zobowiązania kredytowe w Norwegii, nawet gdy się wyprowadzasz, musisz nadal je spłacać. Za tym wszystkim idzie konieczność zachowania ciągłości z bankiem, w którym posiadasz zobowiązanie. Podobnie jest w przypadku posiadania poprawnego adresu zarejestrowanego w Skatteetaten. Urząd ma prawo skontrolować złożone przez ciebie zeznanie podatkowe nawet do kilku lat wstecz. W związku z powyższym, aby nie odebrano tobie ulg do których miałeś prawo i abyś nie musiał zwracać nadpłaty podatku, przekazanej przez urząd, warto jest, abyś zadbał o to, żeby wiedzieli pod jakim adresem aktualnie przebywasz.

 

Co zrobić, aby uaktualnić swoje dane w Folkeregisteret?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że osoby posiadające tymczasowy numer personalny posiadają zarejestrowany w Norwegii wyłącznie adres korespondencyjny. Ci, którzy posiadają stały numer personalny, mogą zarejestrować w Norwegii adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny. Osoby chcące wymeldować się z Norwegii, mogą tego dokonać, składając wniosek wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej. Pozostali, czyli osoby, które chcą zmienić adres zamieszkania i/lub zameldowania, mogą to zrobić w tradycyjnej formie papierowej lub logując się na stronę Skatteetaten, za pomocą kodów MinID, BankID lub Buypass

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.