Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Emerytura z Norwegii - co zrobić, aby ją uzyskać

18.07.2021

Osoby przybywające do Norwegii dzielą się na te, które zamierzają pozostać tu na zawsze, i te, które traktują tu pobyt i pracę tymczasowo. Zarówno jedni, jak i drudzy prędzej czy później zaczną zastanawiać się, na jaką emeryturę z Norwegii będą mogli liczyć? Bez względu, czy będziesz mieszkał w okresie okołoemerytalnym w Polsce, czy w Norwegii, obowiązują takie same warunki dotyczące nabycia prawa do tego świadczenia.

Emerytura z Norwegii

Osoby przybywające do Norwegii dzielą się na te, które zamierzają pozostać tu na zawsze, i te, które traktują tu pobyt i pracę tymczasowo. Zarówno jedni, jak i drudzy prędzej czy później zaczną zastanawiać się, na jaką emeryturę z Norwegii będą mogli liczyć? Bez względu, czy będziesz mieszkał w okresie okołoemerytalnym w Polsce, czy w Norwegii, obowiązują takie same warunki dotyczące nabycia prawa do tego świadczenia.

Kto może ubiegać się o przyznanie norweskiej emerytury?

Charakterystycznym elementem dotyczącym nabycia prawa do norweskiej emerytury jest podział świadczeniobiorców na 3 grupy wiekowe. W zależności od tego, do której z nich należysz powinieneś spełnić różne warunki. Podobny również jest podział na 3 grupy tego, z czego składa się norweska emerytura, mianowicie:

 • emerytura socjalna – jest to emerytura, która przysługuje każdemu, kto przebywał i/lub pracował na terenie Norwegii przez minimum 5 lat,
 • emerytura wypracowana – świadczenie, które zostało wyliczone na podstawie osiągniętego dochodu,
 • emerytura dodatkowa – wyliczona na podstawie dobrowolnie opłacanych przez siebie prywatnych składek.

Ważne!

W każdym momencie, logując się na swoje konto w NAV, możesz sprawdzić prognozy dotyczące tego, jaka wysokość emerytury będzie Tobie przysługiwała. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi konsultantami  

 

Osoby urodzone przed 1954 rokiem:

 • nabywają prawo do emerytury od 17. do 75 roku życia. Do wyliczenia podstawy emerytalnej NAV bierze pod uwagę najlepsze 20 lat pracy,
 • powinny przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat (pobyt i/lub praca w Norwegii),
 • przy osiągnięciu wystarczająco wysokich zarobków mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po skończonych 62 latach i 1 miesiącu,
 • 100% emerytury można otrzymać po 40 przepracowanych latach.

 

Osoby urodzone między 1954 a 1963 rokiem – zasady przyznania emerytury łączą w sobie cechy dwóch podziałów:

 • co roku odliczane jest 18,1% na fundusz emerytalny od dochodu, który jest brany pod uwagę do wyliczenia emerytury (jest to także pobierany zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy czy AAP),
 • dochód będący podstawą do wyliczenia emerytury można "odkładać" do 75 roku życia,
 • w zależności od tego, czy w 2010 roku miałeś 13, czy 17 lat, od tego momentu osiągany przez Ciebie dochód jest brany pod uwagę do odliczenia emerytury,
 • Ci, którzy nie osiągnęli żadnego dochodu lub był on niski, mogą otrzymać garantipensjon, która jest wyliczana z 40 lat przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych,
 • można mieć wyliczoną emeryturę wyłącznie na podstawie pobytu w Norwegii, wówczas pod uwagę brany jest okres od 16 do 66 roku życia.

 

Osoby urodzone po 1963 roku:

 • co roku odliczane jest 18,1% na fundusz emerytalny od dochodu, który jest brany pod uwagę do wyliczenia emerytury (jest to także pobierany zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy czy AAP),
 • dochód będący podstawą do wyliczenia emerytury można "odkładać" do 75 roku życia,
 • nabywają prawo do emerytury osiągając 13 rok życia w 2010 roku lub od 17 roku życia osiągając 17 lat lub więcej w 2010 roku – wówczas od osiągniętego dochodu potrącane jest 18,1% rocznego dochodu na fundusz emerytalny.

 

Norweska emerytura a pobyt w Polsce

Często pojawiają się opinie o możliwości przeniesienia do Polski składek emerytalnych opłaconych w Norwegii. Nie jest to możliwe. Jeżeli na stałe przebywasz już w Polsce i jesteś w odpowiednim wieku emerytalnym, możesz wnioskować o jej wypłatę z Norwegii poprzez ZUS. Co to w praktyce oznacza? Będziesz otrzymywał zarówno polską, jak i norweską emeryturę.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Sprawdź jakie świadczenia przysługują ojcu po urodzeniu się dziecka

Idź do artykułu