Jūsų paskolos

Naujiena!

Patikrink savo paskolas Norvegijoje.

Nemokamai parsisiųsk ataskaitą apie savo paskolas ir kreditines korteles Norvegijoje

LT

Altinn.no

Tinklapis, kurio pagalba galima pvz. elektroniniu būdu pateikti mokesčių deklaraciją. Norint naudotis tinklapiu, būtina turėti Altinn arba MinID kodus, kuriuos galima užsisakyti ir gauti paštu.

Arbeidsavtale

Darbo sutartis.

Arbeidssøker

Asmuo, ieškantis darbo. Toks asmuo turi turėti atnaujintą CV, kurį reikia užregistruoti NAV sistemoje, aktyviai ieškotis darbo NAV tinklapyje bei savarankiškai.

Årsoppgave fra banken

Metinė ataskaita iš Norvegijos banko, kurioje nurodomas sąskaitos likutis praėjusių metų gruodžio 31 dienai.

Årsoppgave fra NAV

Metinė ataskaita iš NAV, nurodanti praėjusiais metais gautas pašalpas (pvz. bedarbio arba ligos pašalpa).

Barnetrygd

Šeimos pašalpa.

Bekreftelse på sluttårsak

Darbdavio pildomas dokumentas, patvirtinantis atleidimą iš darbo. Jame, be kita ko, yra nurodomas išdirbtų valandų skaičius. Darbdavys privalo pateikti užpildytą dokumentą tiesiogiai NAV. Šis dokumentas yra būtinas teikiant paraišką dėl dagpenger.

Dagpenger ved arbeidsløshet

Bedarbio pašalpa Norvegijoje.

Dagpenger ved permittering

Pašalpa taip vadinamo laikinojo atleidimo atveju (Permittering).

E-bruker

E-bruker statusas reiškia, kad visa korespondencija su Norvegijos mokesčių inspekcija yra vykdoma elektroniniu būdu, per Altinn sistemą. Šį statusą galima gauti pateikus prašymą Altinn sistemoje, ne vėliau kaip iki kovo 3 d. Svarbus e-bruker statuso privalumas - tai galimybė teikti mokesčių deklaraciją už praėjusius metus jau kovo pabaigoje (paprastai apie kovo 19 d.). Tuo tarpu visi kiti mokesčių mokėtojai tai gali padaryti tik nuo balandžio 1 d.

Ekte grensearbeider

Pasienio darbuotojas. Tai asmuo, dirbantis Norvegijoje, kuris keliauja tarp Norvegijos ir savo interesų centro bent kartą per savaitę.

Enslig forsørger

Vieniši tėvai, išlaikantys vaiką. Toks asmuo turi teisę į specialų mokesčių nurašymą vienišiems tėvams, su sąlyga, jog gauna išplėstinę šeimos pašalpą (utvidet barnetrygd).

Enslig pendler

Vienišas asmuo, kitaip vadinamas vienišu pendler, periodiškai keliaujantis į butą/namą Lietuvoje.

E-skattekort

Elektroninė mokesčių kortelė.

Europeisk helsetrygdkort

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK), suteikianti teisę naudotis viešosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis skubios pagalbos atvejais. Kortelė yra naudinga trumpoms tarnybinėms kelionėms ar atostogoms.

Familiependler

Asmuo, periodiškai keliaujantis pas sutuoktinį ar vaikus, gyvenančius Lietuvoje. Familiependler yra dažniausiai pasirenkama mokesčių deklaravimo forma lietuviams Norvegijoje.

Ferietillegg

Atostogų išmoka prie bedarbio pašalpos Norvegijoje. Ji siekia 9,5% nuo išmokėtos bedarbio pašalpos (bruto) ir priklauso asmenims, kurie gauna dagpenger ilgiau nei 8 savaites per metus. Nuo 2015 m. sausio mėn. atostogų išmoka nebėra suteikiama.

Folkeregisteret

Norvegijos gyventojų registras. Adresu, pateiktu šioje institucijoje, mokesčių mokėtojui yra siunčiama visa korespondencija popierine forma, pvz. Selvangivelse/Skattemelding, MinID kodai.

Forskuddstrekk

Avansinė pajamų mokesčio suma, įnešama darbdavio į mokesčių surinkėjo instituciją.

Fødselsnummer / D-nummer

Norvegiškas asmens kodas, susidedantis iš 11 skaitmenų. D-nummer - tai laikinas asmens kodas. Tai lietuviško asmens kodo atitikmuo.

Fradrag

Bendra sąvoka reiškianti mokestines lengvatas, pvz. minstefradrag.

Grunnbeløp

Bazinis rodiklis G Norvegijos socialinio draudimo sistemose. Rodiklis, be kita ko, apibrėžia minimalias pajamas, būtinas bedarbio pašalpai gauti (1,5G už praėjusius kalendorinius metus arba 3G už paskutinius 3 kalendorinius metus). Rodiklis G 2019 m. gegužės mėnesiui yra 118 620 NOK bruto.

Hasteblankett

ESDK kortelės kopija (pakaitinis dokumentas). Išduodama nenumatytais atvejais (kai reikia skubios medicininės pagalbos, o su savimi neturime ESDK) bei siunčiama tiesiogiai medicinos įstaigai, kurioje yra atliekamas gydymas.

Husleie

Nuomos mokestis, vienas populiariausių atskaitomų kaštų Norvegijoje Pendler statuse. Jį galima rasti pvz. atlyginimo lapeliuose, jeigu darbdavys atskaičiuodavo apgyvendinimo Norvegijoje kaštus iš atlyginimo.

Informasjon om skattekortet

Informacija apie mokesčių kortelę. Siunčiama mokesčių mokėtojams nuo 2014 metų, kai pradėjo galioti elektroninės mokesčių kortelės. Tai vienas iš pagrindinių dokumentų, kurį reikia pateikti, siekiant gauti šeimos arba globos pašalpą.

Inntekt

Bruto pajamos.

MinID kodai

MinID kodai, kitaip vadinami PIN kodais - tai vienas iš elementų, būtinų norint prisijungti prie Altinn sistemos ir pateikti mokesčių deklaraciją elektroniniu būdu.

Kontantstøtte

Globos pašalpa (papildoma).

Legitimasjonskode

Tai vietinio NAV skyriaus teikiamas kodas. Jo dėka galima prisijungti prie savo paskyros NAV sistemoje. Jį pateikus taip pat galima gauti naudotojo vardą bei slaptažodį šioje sistemoje.

Lønnsoppgave

Tai lietuviškos mokesčių deklaracijos atitikmuo. Dokumentas yra teikiamas darbdavio ir apibendrina mokestinius metus pagal įdarbinimo laikotarpį, gautą uždarbį ir išmokas, bei avansinės pajamų mokesčio sumos dydį.

Lønnslipp

Mėnesinis atlyginimo lapelis, taip pat vadinamas payslip. Lønnslipp išduoda darbdavys, jame yra nurodoma informacija apie uždarbį bei galimus to mėnesio išskaitymus (pvz. už nuomą ar kelionės bilietus). Atlyginimo lapeliai gali būti naudojami įsidarbinimo laikotarpiui bei Selvangivelse/Skattemelding dokumente įvardintų pajamų tikslumui patikrinti, taip pat patirtoms išlaidoms patvirtinti. Atlyginimo lapeliai gali padėti padidinti/pridėti nurašomus mokesčius (pvz. už nuomą, elektrą ir pan.)

Lønnsplikt

Tai 10 darbo dienų laikotarpis, kurio metu darbdavys privalo išsiųsti atlyginimą darbuotojui, permittering metu

Krav om dagpenger

Paraiška dėl bedarbio pašalpos Norvegijoje.

Minstefradrag

Mokesčių lengvata, priklausanti kiekvienam Norvegijos mokesčių mokėtojui. Tai yra 43% pajamų, nors priklauso mėnesių, mokestiniais metais praleistų Norvegijoje, skaičiaus, pajamų dydžio bei intervalų, kuriuos nustato Norvegijos mokesčių inspekcija.

Minsteinntekt

Uždirbtų pajamų minimumas (bruto), kurį būtina pasiekti, norint gauti bedarbio pašalpą Norvegijoje. Turi siekti bent 1,5G už kalendorinius metus iki paraiškos bedarbio pašalpai teikimo arba 3G už paskutinius tris pilnus kalendorinius metus.

Meldekort

Registracijos kortelė, kas dvi savaites siunčiama asmens, gaunančio bedarbio pašalpą Norvegijoje. Ja yra pagrindžiamas pašalpos mokėjimas. Kortelės dėka, NAV gauna informaciją apie išmokas gaunančio asmens gyvenimo sąlygas.

Oppholdstillatelse

Terminuotas leidimas gyventi Norvegijoje. Šiuo metu nėra išduodamas, kadangi buvo pakeistas gyvenamosios vietos registracijos dokumentu (Registreringsbevis).

Oppsigelse

Darbo sutarties nutraukimas Norvegijoje.

Pendler

Asmuo, dirbantis Norvegijoje, tačiau reguliariai keliaujantis į savo kilmės šalį, kurioje turi deklaruotą gyvenamąją vietą (pvz. Lietuvą). Mokesčių deklaravimas su pendler statusu, suteikia galimybę pelnyti daugelį atskaitymų nuo pajamų papildomiems kaštams pvz. maitinimo, apgyvendinimo ar kelionių iš/į Lietuvą. Išskiriamos dvi šio statuso rūšys: vienišas pendler ir pendler šeimai.

Pendlerutgifter

Visos išlaidos, kurias galima atskaityti nuo mokesčių, jeigu yra deklaruojama pendler statusu. Tai gali būti išlaidos kelionėms tarp Lietuvos ir Norvegijos arba būsto nuomos kaštai.

Permittering

Tai laikinas atleidimas iš darbo arba priverstinės atostogos. Dažniausiai darbdavys siunčia į permittering tuomet, kai nėra užsakymų.

Registreringsbevis

Dokumentas, patvirtinantis gyvenamosios vietos registraciją Norvegijoje. Tai vienas iš pagrindinių dokumentų, kurį reikia pateikti, siekiant gauti šeimos arba globos pašalpą. Dokumentas išduodamas neterminuotai.

Restskatt

Suma, nurodanti mokestinę priemoką Norvegijoje

Selvangivelse/Skattemelding (ang. Tax Return)

Išankstinė mokesčių deklaracija. Norvegijos mokesčių inspekcijos siunčiama kovo arba balandžio mėn., joje nurodoma informacija apie pajamas, atskaičiavimus, mokesčio mokėtojo turimą turtą ir įsiskolinimus už praėjusius mokestinius metus. Selvangivelse/Skattemelding yra siunčiamas adresu, užregistruotu Norvegijos gyventojų registre (Folkeregisteret).

SFU/COFTA

Mokesčių inspekcijos skyrius, užsiimantis užsieniečių klausimais. Šiame skyriuje yra nagrinėjamos darbuotojų, dirbančių ne Norvegijos įmonėse, mokesčių deklaracijos.

Skatt til gode

Suma, nurodanti mokesčių grąžinimo dydį Norvegijoje.

Skatteetaten

Norvegijos mokesčių inspekcija.

Skattefradrag

Mokesčių atskaičiavimas. Tai gali būti 10% lengvata, pendler statusas, antra mokesčių klasė arba nurašymas už kelionių į darbą išlaidas.

Skatteklasse 2 - Antra mokesčių klasė

Teisę atsiskaityti antroje mokesčių klasėje turi asmenys, dirbantys Norvegijoje ir išlaikantys sutuoktinį, kurio uždarbis per praėjusius mokestinius metus neviršijo nustatytos sumos. Ši lengvata panaikinta nuo 2018 m.

Skattekontor

Teritorinis Norvegijos mokesčių inspekcijos padalinys.

Skattekort

Norvegiška mokesčių kortelė. Nuo 2014 metų kortelė yra užsakoma ir išduodama elektroniniu būdu, ją gali atsisiųsti darbdavys.

Skatteopgjør (ang. Tax Assessment Notice)

Metinis mokesčių deklaracijos rezultatas, kuriame nurodoma informacija apie grąžinamą mokesčių sumą arba galimos mokesčių priemokos sumą Norvegijoje.

Sluttattest

Įdarbinimo pažyma, kurią išduoda darbdavys terminui pasibaigus.

Standardfradrag 10%

Mokesčių lengvata 10%. Labiausiai naudinga asmenims, kurie patys padengė gyvenimo ir darbo Norvegijoje išlaidas, tačiau neturi teisės kitoms lengvatoms. Teisę gauti šią lengvatą turi asmenys, kuriems praėję mokestiniai metai buvo pirmieji ar antrieji darbo Norvegijoje metai. Lengvata panaikinta nuo 2019 metų.

Trygdeavgift

Socialinio draudimo įmoka, SODROS įmokos Lietuvoje atitikmuo. Nuskaičiuojama automatiškai, kartu su avansine pajamų mokesčio suma. Jos dydis 2018 metais buvo 8,2% nuo metinių darbuotojo pajamų (bruto).

Uekte grensearbeider

Asmuo, kuris neatitinka reikalavimų, keliamų pasienio darbuotojui (pvz. kelionės tarp Norvegijos ir Lietuvos bent kartą per savaitę), tačiau prieš eidamas į permittering dirbo nuolatinėje rotacinėje sistemoje, reguliariai naudojant viršvalandžius kelionėms į savo interesų centro šalį.

Utliknet skatt

Pozicija, esanti Skatteoppgjør dokumente, nurodanti pajamų mokesčio sumą bei socialinio draudimo įmokas už praėjusius mokestinius metus.

Utskrift av likningen (ang. Tax Assessment)

Dokumentas, siunčiamas kartu su mokesčių deklaracijos rezultatu (Skatteoppgjør), kuriame išsamiai nurodomos mokesčių mokėtojo pajamos, lengvatos, turtas bei įsiskolinimai duotais mokestiniais metais.

Utvidet barnetrygd

Išplėstinė šeimos pašalpa. Ši pašalpa suteikia teisę gauti specialų mokesčių atskaitymą vienišiems tėvams (norv. særfradrag for enslig forsørger).