Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Rybacy w Norwegii osiągają dwa rodzaje dochodu. Pierwszy z nich to dochód podstawowy (norw. hyreinntekt). Poza tym dochodem rybak może także uzyskać dochód w wyniku swojego udziału w połowie ryb (norw. lottinntekt).

Polscy rybacy pracujący w Norwegii zwykle ubiegają się o takie same odpisy podatkowe, jak inni podatnicy. Bardzo często odliczają koszty przelotów oraz zakwaterowania w ramach statusu pendler. Popularnym odpisem dla rybaków jest również zmiana klasy podatkowej na drugą klasę, z uwagi na niepracującego lub osiągającego niskie dochody współmałżonka.

Poza wyżej wymienionymi odpisami rybak może uzyskać specjalny odpis dla rybaków i myśliwych (norw. særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk). Wysokość odpisu wynosi 30% od rocznego dochodu brutto, jednak nie więcej niż 150 000 NOK.

Uwaga: Aby mieć prawo do specjalnego odpisu dla rybaków, podatnik musi przebywać na kutrze minimum 130 dni w ciągu roku podatkowego.

Do rozliczenia wymagane są następujące dokumenty:

  • Roczne zestawienie dochodów za rok, za który się rozliczamy, które określa wysokość zarobków w Norwegii w danym roku oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,

  • Turoppgjør – za rok za który się rozliczamy/odwołujemy – specyfikacje dotyczące połowów rybaka, zawierające dane na temat złowionych ryb itp.

  • Odcinki z pensji – za rok za który się rozliczamy/odwołujemy – informujące o dochodach rybaka za dane okresy w ciągu roku podatkowego, zawierają również informacje na temat potrąceń pracodawcy, np. na rzecz podróży (biletów lotniczych) i / lub kosztów zakwaterowania,

  • Kody PIN (MinID/Altinn), niezbędne do elektronicznego złożenia rozliczenia podatkowego (więcej informacji: Co to są kody PIN i jak je uzyskać?).

Jeśli chcesz się ubiegać o odpisy pendlera, zapoznaj się z listą dokumentów tutaj.

Jeśli chcesz się ubiegać o przyznanie drugiej klasy podatkowej, zapoznaj się z listą dokumentów tutaj.