Jūsų paskolos

Naujiena!

Patikrink savo paskolas Norvegijoje.

Nemokamai parsisiųsk ataskaitą apie savo paskolas ir kreditines korteles Norvegijoje

LT

Privatumo politika

1. BENDROS SĄLYGOS

Ši Privatumo Politika informuoja apie svetainės, esančios elektroniniu adresu www.multinor.no, toliau „Svetainė” ar „Portalas” vartotojų asmens duomenų apsaugos būdus.
W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Tavo asmens duomenų Administratoriumi yra MultiNOR sp. z o.o. sp. k., įsikūrusi Gdanske (80-386) adresu ul. Lęborska 3B, įrašyta į Nacionalinio Teismų Registro verslininkų registrą KRS numeriu: 0000546209, PVM m. k. (lenk. NIP): 584-273-49-23, Įm. k. (lenk. REGON): 222044787 (toliau: „MultiNOR”, „mes”, „Bendrovė”). Su mumis visada gali susisiekti el. paštu: info@multinor.no ar telefonu +48 58 74-307-53.

Svetainės puslapių turinys tai duomenų Administratoriaus nuosavybė ir yra teisiškai saugomas.

Norint naudotis Svetaine, vartotojas turėtų turėti kompiuterį ar įrenginį su įdiegta programine įranga, leidžiančia naršyti interneto svetainėse ir prieiga prie Interneto Tinklo. Prieiga prie Svetainės suteikiama iš populiariausių interneto naršyklių.

Administratorius pareiškia, kad Svetainės puslapiuose nėra turinio, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises ar taikytinas teisės normas, pirmiausia nėra turinio su informacijomis, kurios sukelia ar sudaro grėsmę bet kokių asmenų privatumui ar saugumui, su informacijomis, skatinančiomis nelegalią veiklą ar elgesį, kurios yra įžeidžiančios, sudaro pavojų, yra nepadorios, pažeidžia garbę ar yra šmeižikiškos, sukelia rasizmą, persekiojimą dėl etninių, kultūrinių ar religinių priežasčių, skatina nusikalstamas veiklas, pažeidžia trečiųjų šalių teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises ar kitos formos teisės aktų saugomų teisių pažeidimus.

2. APIBRĖŽIMAI

Duomenų Administratorius tvarko vartotojų asmens duomenis su tikslu ir tiek, kiek būtina naudotis Svetaine, pirmiausia duomenis asmenų, kurie lankosi Svetainėje, kurie pildo Administratoriaus pateiktas formas. Šiam tikslui Administratoriaus tvarkomi asmens duomenys, pateikiami formoje, apima taikymo sritį būtina paslaugų vykdymui. Priklausomai nuo savanoriškai suteikto sutikimo, duomenų Administratorius vartotojų duomenis gali tvarkyti su tikslu siųsti jiems komercinę informaciją elektroninėmis priemonės pagal 2002 m. liepos 18 d. įstatymą dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (O. L. 2002 m., Nr. 144, 1204 punktas su vėlesniais pakeitimais).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Tavo duomenis pirmiausia apdorojame siekdami vykdyti konsultavimo paslaugas, susijusias su darbu, gyvenimu ir verslu, vykdomu Norvegijoje, kurios visų pirma gali remtis pateiktų informacijų ir dokumentų tikrinimu bei raštų ir dokumentų projektų paruošimais, ypač šiose srityse: mokesčių deklaracijos, mokesčių įstaigų sprendimų skundimas, pagalba ruošiant dokumentus, reikalingus gauti šeimos pašalpas, priežiūros, tėvų pašalpas, vienkartines pagalbas (pašalpa naujagimiui), bedarbio pašalpas, kaip ir Paslaugas vertimuose, registracijos ir adreso atnaujinimo klausimais, sveikatos draudimo klausimais. Todėl teisiniu pagrindu ir tuo pačiu Tavo pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslu dažniausiai yra sudarytos su Tavimi sutarties vykdymas. Šiuo pagrindu galime apdoroti pateiktas informacijas siekdami įvykdyti sudarytą su mumis Tavo sutartį, susisiekti su Tavimi dėl jos vykdymo, o taip pat dėl techninių problemų sprendimo, atsakymo į Tavo galimus pranešimus ir skundus.

2. Papildomai Tavo asmens duomenis galime tvarkyti pagal teisiškai pagrįstą MultiNOR interesą, susijusį su paslaugų teikimu bei mūsų patikimų partnerių, įskaitant:

 • a) klientų lūkesčių ir poreikių tyrimų ir analizės atlikimą bei paslaugų tobulinimą ir naujų įvedimą, o taip pat statistikos tikslus,
 • b) komercinės informacijos ir rinkodaros turinių, susijusių su mūsų ar mūsų partnerių siūlomais produktais ar paslaugomis perdavimą Tau – kiek tai leidžia įstatymai, taip pat Tau sutikus su tuo, įvairiomis ryšio priemonėmis,
 • c) reklamos ir rinkodaros komunikacijos kanalų pritaikymą prie Tavo pomėgių – priklausomai nuo pateiktų duomenų, Tavo paskyros nustatymų ir Tavo peržiūrimo turinio, ir kaip dauguma kitų tiekėjų, priklausomai nuo Tavo sutikimo ar interneto naršyklės nustatymų šiam tikslui galime naudoti slapukų failus ir kitas panašias technologijas, kad sužinotume, iš kur sužinojai apie mūsų paslaugas ar kokiuose puslapiuose lankaisi prieš ar po apsilankymo Portale, kad galėtume geriau sužinoti apie Tavo poreikius ir pagerinti mūsų paslaugas,
 • d) reklamos kampanijų ir lojalumo programų organizavimą ar bendrą organizavimą kartu su mūsų partneriais,
 • e) mokėjimo paslaugų aptarnavimą ir kitas trečiųjų šalių pagalbines paslaugas, kuriomis naudojamės teikdami paslaugas Tau,
 • f) susisiekimą su Tavimi kitais tikslais nei tiesiogiai susiję su sutarties sudarymu,
 • g) saugaus naudojimosi mūsų interneto puslapiais ir duomenų bazėmis užtikrinimą, paslaugų teikimo Taisyklių vykdymo reikalavimą, siekiant kovoti su sukčiavimu ir piktnaudžiavimu bei išlaikyti mūsų sistemų veikimo tikslumą ir tęstinumą, įskaitant atsarginių kopijų kūrimą,
 • h) MultiNOR ieškinių nustatymą, tyrimą ar ginimą bei MultiNOR įsipareigojimų įvykdymo įrodymą pagal teisinius aktus.

3. Jei Tavo duomenis tvarkome pagal sutikimą – pvz. komercinės informacijos siuntimui – visada gali atšaukti savo sutikimą paspaudžiant nuorodą, esančią el. pranešime, pakeičiant paskyros nustatymus kliento skydelyje ar susisiekiant su mumis. Teisės aktai taip pat gali įpareigoti mus tvarkyti Tavo duomenis dėl mokėtinų mokesčių ir atsiskaitymų kaip mokėjimą už mūsų įvykdytas paslaugas.

4. Tavo asmens duomenis tvarkysime tiek laiko, kiek tai bus būtina aukščiau minėtų tikslų vykdymui, t.y. pirmiausia per laikotarpį, kai vykdysime paslaugas Tavo naudai, o taip pat po to laiko – per laikotarpį ir tiek, kiek būtina pagal teisės aktus ar teisiškas pagrįstų duomenų administratoriaus MultiNOR interesų vykdymui aukščiau apibrėžtoje srityje (visų pirma įskaitant MultiNOR ieškinių nagrinėjimą ir ginimą), nebent paprašysi mūsų ir bendrai nutarsime, kad Tavo duomenis galėsime saugoti ilgiau, per nustatytą laiką. Jei Tavo duomenis tvarkome pagal Tavo sutikimą, juos tvarkysime iki tol, kol neatšaukti tokio sutikimo.

5. Savo asmens duomenis visada pateiki savanoriškai, tačiau dalys informacijos mums yra reikalinga, kad galėtume sudaryti ir vykdyti paslaugų teikimo Tavo naudai sutartį ar kad galėtum pasinaudoti kitais mūsų ar mūsų partnerių pasiūlymais. Visada pažymime langelius ir informacijas, kurie privalomi, kad galėtume sudaryti su Tavimi sutartį ir ją įvykdyti ar privalome juos turėti, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus.

6. Tavo duomenys ir Tavo pateikti turiniai gali būti pateikti valdžios institucijos ar mūsų patikimiems partneriams – pasirinktiems priklausomai nuo Tavo pasirinktos paslaugos tipo – pvz. Norvegijos mokesčių institucijos per Altinn sistemą, per NAV sistemą, vertėjams, draudikams, kredito ir draudimo tarpininkams Taip pat Tavo duomenis galime pateikti ir partneriams, teikiantiems mums pagalbines paslaugas, tokias kaip klientų aptarnavimas, mokėjimų aptarnavimas, profesionalūs patarėjai ar įmonėms, teikiančioms hostingo ir analitines paslaugas. Nepateikiame mūsų partneriams duomenų, leidžiančių Tave identifikuoti, nebent tai būtina sudaryti ar vykdyti sudarytą su Tavimi sutartį (pvz. mokesčių institucijos, įmonėms, aptarnaujančioms mokėjimus, vertėjams) ar jei anksčiau su tuo sutiksi. Taip pat Tavo duomenis galėsime pateikti viešosios valdžios organams ir subjektams, vykdantiems viešąsias užduotis ar veikiantiems viešosios valdžios organų prašymu, tiek ir tikslais, kurie pagal mūsų pagrįstą įsitikinimą bus nustatyti teisės aktais.

7. Tavo duomenys bus pateikiami mūsų paslaugų teikėjams šalyse už Europos ekonominės erdvės, kurios užtikrina tinkamą apsaugos lygį pagal Europos Komisijos sprendimą, įskaitant subjektus, įsikūrusius JAV, dalyvaujančius Privatumo Skydo programoje, ar pagal konkretų asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutarties turinį – t.y. pagal standartines asmens duomenų apsaugos sutarties sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos. Susisiekus su mumis galėsi gauti pateiktų duomenų kopiją.

8. Teikdami Tau paslaugas Portale Tavo duomenis tvarkysime automatiškai, įskaitant profiliavimą naudojant kai kurias mums žinomas apie Tave informacijas Tavo asmeninių pageidavimų, pomėgių ar poreikių analizei ar prognozei, tačiau tai darysime tik siekdami individualizuoti Tau galimybę naudotis Portalu ar geresniam reklamų ir komercinių informacijų pritaikymui prie Tavo poreikių, todėl tai niekada Tau nesukels jokių teisinių padarinių ar panašiu būdu nepaveiks iš esmės Tavo situacijos.

9. Visi asmenys, kurių asmens duomenys yra saugomi pagal GDPR, t.y. pagal ES Reglamentą 2016/679 dėl Asmens Duomenų Apsaugos, turi eilę teisių, susijusių su jų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:

 • a) teisę susipažinti su asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti šių duomenų kopiją,
 • b) teisę reikalauti asmens duomenų ištaisymo (redagavimo) – kai pastebėsi, kad duomenys yra neteisingi ar neišsamūs,
 • c) teisę prašyti pašalinti asmens duomenis (t.y. „teisė būti pamirštam“) – tačiau su sąlyga, kad duomenys jau nėra reikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti ar kitu būdu apdorojami (pvz. paskyros pašalinimas) ar nesutiksi su duomenų apdorojimu ar atšauksi sutikimą, kuriuo remiasi duomenų apdorojimas ir nėra kito teisiško apdorojimo pagrindo ar duomenys yra apdorojami nesilaikant teisės aktų ar turi būti pašalinti siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal teisės aktus,
 • d) teisę prašyti apriboti asmens duomenų apdorojimą – tuo atveju, jei nurodysi, kad Tavo duomenys yra neteisingi, duomenų apdorojimas prieštarauja įstatymams, tačiau nenori jų pašalinti, kai Tavo duomenys jau nebus mums reikalingi, betbus reikalingi Tau ieškinių nustatymui, ginimui ar pateikimui, ar kai paprieštarausite duomenų apdorojimui – iki kol bus nustatyta, ar teisiškai pagrįsti mūsų duomenų apdorojimo pagrindai yra viršesni nei Tavo prieštaravimas,
 • e) teisę perkelti asmens duomenis – jei apdorojimas vykdomas automatiniu būdu pagal sudarytą su Tavimi sutartimi ar remiantis Tavo sutikimu,
 • f) teisę pareikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų apdorojimo, įskaitant profiliavimą – jei Tavo duomenis apdorojame pagal teisiškai pagrįstą interesą, o prieštaravimas pagrįstas Tavo ypatinga situacija bei kai Tavo duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliuojame Tavo duomenis rinkodaros tikslais.

10. Visus prašymus, susijusius su aukščiau pateiktų teisių vykdymu gali pateikti raštu arba el. paštu MultiNOR adresais, kurie nurodyti aukščiau. Į Tavo prašymus pasistengsime kuo greičiau atsakyti, ne vėliau nei per mėnesį nuo jų gavimo dienos, nebent jų bus daug ar bus sudėtingi. Visi prašymai yra nemokami, bet jei pasirodys akivaizdžiai nepagrįsti ar viršijami, galėsime paimti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į ryšio išlaidas ar prašomų veiksmų įvykdymą arba atsisakyti imtis veiksmų, susijusių su tokiu prašymu.

11. Jei manai, kad MultiNOR tvarkydamas Tavo asmens duomenis pažeidė teisės aktus, parašyk mums el. paštu: info@multinor.no. Taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lenkijoje bus Asmens Duomenų Apsaugos Įstaigos Pirmininkas

4. PRIEIGA PRIE DUOMENŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

Prie asmens duomenų, kuriuos renka duomenų Administratorius tiesioginę prieigą turi tik įgalioti duomenų Administratoriaus darbuotojai ar bendradarbiai ir įgalioti asmenys, užsiimantys Svetainės aptarnavimu, kuriems buvo suteikti atitinkami įgaliojimai.

Vartotojų asmens duomenys gali būti prieinami subjektams, įgaliotiems juos gauti pagal galiojančius teisės aktus, ypač kompetentingoms teisminėms institucijoms.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR APSAUGA

Duomenų Administratorius pareiškia, kad vartotojų asmens duomenys yra apdorojami pagal GDPR, t.y. ES Reglamentą 2016/679 dėl Asmens Duomenų Apsaugos ir kad taiko technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą apdorojamų duomenų saugumą nuo grėsmių bei duomenų kategorijoms, kurios saugomos, o ypač saugo vartotojų asmens duomenis nuo jų pateikimo neįgaliotiems asmenims, praradimo ar sugadinimo.

6. SLAPUKŲ MECHANIZMAS

Administratorius naudoja Savo Slapukus ir Kitas Technologijas šiais tikslais:

Svetainės konfigūravimas

- Svetainės internetinių puslapių turinio pritaikymas prie Vartotojo nustatymų bei Svetainės internetinių puslapių naudojimo optimizavimas,

- Svetainės Vartotojo įrenginio ir jo vietos atpažinimas ir tinkamas internetinio puslapio rodymas, pritaikytas prie jo individualių poreikių,

- Vartotojo pasirinktų nustatymų išsaugojimas ir Vartotojo sąsajos personalizavimas,

- aplankytų svetainėje puslapių išsaugojimas turinio rekomendacijos tikslais,

- šrifto dydis, internetinio puslapio išvaizda ir t.t.

Vartotojo autentifikavimas svetainėje ir vartotojo sesijos svetainėje užtikrinimas

- Svetainės Vartotojo sesijos išsaugojimas (po prisijungimo), kurios dėka Vartotojas neprivalo kiekviename Svetainės puslapyje pakartotinai įrašinėti prisijungimo vardą ir slaptažodį,

- Teisingas pasirinktų Svetainės funkcijų konfigūravimas, visų pirma leidžiantis patikrinti naršyklės sesijos autentiškumą,

- Administratoriaus teikiamų paslaugų optimizavimas ir efektyvumo didinimas

Būtinų pilnam internetinių puslapių funkcionavimui procesų vykdymas

- Svetainės internetinių puslapių turinio pritaikymas prie Vartotojo nustatymų bei Svetainės internetinių puslapių naudojimo optimizavimas. Visų pirma šie failai leis atpažinti pagrindinius Vartotojo Įrenginio parametrus ir atitinkamai rodyti interneto puslapį, pritaikytą prie jo individualių poreikių.

Vartotojo vietos išsaugojimas

- teisingas pasirinktų Svetainės funkcijų konfigūravimas, leidžiantis pirmiausia pritaikyti teikiamas informacijas Vartotojui atsižvelgiant į jo vietą.

Peržiūrėjimų analizė, tyrimai ir auditas

- anoniminių statistikų kūrimas, kurios padeda suprasti, kokiu būdu Svetainės Vartotojai naudojasi Svetainės internetiniais puslapiais, kas leidžia pagerinti jų struktūrą ir turinį

Svetainės saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Paslaugos administratorius naudoja Išorinius Slapukus ir Kitas Technologijas šiais tikslais:

- multimedijos turinio teikimas Svetainės internetiniuose puslapiuose, kuris siunčiamas iš išorinės internetinės svetainės (pvz. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)

- bendrų ir anoniminių statistinių duomenų rinkimas analitinių priemonių pagalba (pvz. Google Analytics)

- reklamų, pritaikytų prie Vartotojo nustatymų teikimas naudojant internetinės reklamos priemones.

Pagal galiojančius 2004 m. liepos 16 d. įstatymo aktus dėl Telekomunikacijų Įstatymo (O. L. Nr. 171, 1800 dalis su pakeitimais), vartotojas turi teisę nuspręsti dėl slapukų failų prieigos prie savo kompiuterio prieš tai pasirenkant juos savo naršyklės langelyje. Kaip valdyti slapukų failus – interneto naršyklių gamintojų instrukcijos:

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt

- Safari: http://safari.helpmax.net/en/saving-time/blocking-content/

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/en/cookies.html

7. ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS

Ši Privatumo Politika neapima jokios informacijos, susijusios su kitų subjektų nei duomenų Administratorius paslaugomis ar prekėmis, kurios patalpintos Svetainės puslapiuose komerciškai, svetingai, abipusiškumo principu ar neskirtų pasiekti komercinį efektą.

Duomenų Administratorius neatsako už vartotojų veiksmus ar neveikimą, ko pasekmėje duomenų Administratorius apdoroja jų pateiktus asmens duomenis tokiu būdu, kaip apibrėžta šioje Privatumo Politikoje.

Duomenų Administratorius pasilieka sau teisę įvesti pakeitimus, atšaukti ar modifikuoti Svetainės internetinių puslapių funkcijas ar savybes, o taip pat nutraukti veiklą, perleisti svetainės teises bei daryti visus teisinius veiksmus, leidžiamus pagal galiojančius teisės aktus. Visi duomenų Administratoriaus atliekami veiksmai negali pažeisti vartotojų teisių.

8. KONTAKTAS SU DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI

Visus papildomus klausimus, susijusius su Privatumo Politika prašome siųsti duomenų Administratoriaus adresu, kuris nurodytas 1 punkte.

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Duomenų Administratorius pasilieka sau teisę įvesti pakeitimus Privatumo Politikoje.


Žemiau pateikta data tai naujausios Privatumo Politikos versijos galiojimo data.

25.09.2019

Turite klausimų? Parašykite mums!

Dorosime Jūsų duomenys pagal taisykles aprašytas paprastu ir suprantamu būdu Privatumo Politikoje. Formoje persiųsti duomenys bus dorojami susisiekimo dėl atsiųsto pranešimo tikslu.

Jūsų duomenų Administratoriumi yra MultiNOR sp. z o.o. sp. k. su būstine Gdanske (80-386) Lęborska 3B g., KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23.

Kontaktinė
informacija

Klientų aptarnavimo linijos darbo valandos
P-Pt 8:00-16:00

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.