Jūsų paskolos

Naujiena!

Patikrink savo paskolas Norvegijoje.

Nemokamai parsisiųsk ataskaitą apie savo paskolas ir kreditines korteles Norvegijoje

LT

Turite klausimų? Paskambinkite!

21 935 310

Darbo praradimas


Pateikite prašymą dėl pašalpos

Jeigu praradote darbą arba pateikėte prašymą dėl atleidimo iš darbo, galite kreiptis dėl bedarbio pašalpos (vad. dagpenger under arbeidsløshet). Ji bus skirta naujo darbo ieškojimo laikotarpiui ir dalinai padengs prarastas pajamas.

Bedarbio pašalpa priklauso jeigu:

 • per paskutinius 12 mėnesių uždirbote bent 1,5 rodiklio G (t.y. 186 042 NOK bruto) arba per paskutinius 36 mėnesius uždirbote bent 3 G (t.y. 372 084 NOK),
 • dirbote Norvegijoje bent 1 dieną pagal darbo sutartį,
 • gyvenate Norvegijos teritorijoje,
 • prisiregistravote prie NAV kaip bedarbis asmuo,
 • reguliariai pildote taip vad. registracijos korteles (meldekort) ir aktyviai ieškote darbo,
 • Jūsų darbo laikas sumažėjo bent 50%.

DĖMESIO: Jeigu nepasiekėte būtinos minimalios pajamų sumos Norvegijoje, turite galimybę prijungti pajamas pasiektas taip pat kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pateikiant formą PD U1. Į minimalų atlyginimą taip pat yra įskaitomos einamųjų metų pajamos, gautos nuo metų pradžios iki mėnesio, einančio prieš mėnesį, kurį praradote darbą.


Norint gauti bedarbio pašalpą (vad. dagpenger), reikia į NAV pateikti prašymą (krav om dagpenger) su reikiama dokumentacija bei prisiregistruoti www.nav.no tinklalapyje kaip bedarbis asmuo ieškantis darbo.

Bedarbio pašalpa priklauso taip pat:

 • jeigu darbdavys siunčia į permitteringą,
 • steigiate savo verslą,
 • prarandate darbą bankrutavus įmonei,
 • Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams,
 • asmenims, kurie atleidžiami iš karinės tarnybos.

Procedūra praradus darbą

Darbdavys turi pareigą išmokėti atlyginimą už sutarties nutraukimo laikotarpį, jeigu tai yra pažymėta sutartyje. Tai apima taip pat ir atostoginius (vad. feriepenger). Laikotarpis, per kurį darbdavys turi atlikti šiuos formalumus, tai dažniausiai 1 mėnesis. Sekantis žingsnis, kurį turi atlikti darbuotojas, tai prisiregistravimas NAV kaip bedarbis, aktyviai ieškantis darbo, asmuo. Po to galima kreiptis dėl bedarbio pašalpos.

Pašalpos perkėlimas į Lietuvą

Bedarbio pašalpą galite 3 mėnesiams perkelti į Lietuvą ir ieškoti darbo savo šalyje. Norint pašalpą perkelti į Lietuvą, po mažiausiai 4 savaičių pašalpos gavimo Norvegijoje, į NAV reikia pateikti atitinkamą prašymą. NAV, pateikiant sprendimą, atsiųst specialią formą PD U2, kurios pagrindu reikės prisiregistruoti Darbo biržoje Lietuvoje. Jeigu darbo paieškos savoje valstybėje nebus vaisingos ir norėsite grįžti į Norvegiją toliau ieškoti darbo, turėsite pateikti naują prašymą dėl bedarbio pašalpos išmokėjimo.

Pašalpos gavimo laikotarpis ir jos dydis

Pašalpos suma bei jos išmokėjimo laikotarpis priklauso nuo paskutiniais metais ar per paskutinius 3 metus gautų pajamų. Pašalpos dydis tai dažniausiai 62,4 % pajamų, kurias gavote dirbant.

Dagpenger gavimo laikotarpis:

 • 104 savaitės, jeigu darbo užmokestis buvo bent 2G (2 kartus didesnis negu socialinio draudimo bazė),
 • 52 savaitės, jeigu darbo užmokestis buvo mažiau nei 2G.

Dokumentai, reikalingi kreipiantis dėl bedarbio pašalpos:

 • Sutarties nutraukimo arba darbo pažymėjimas – sutarties tarp darbdavio ir darbuotojo nutraukimo patvirtinimas,
 • Darbo sutartis – asmens, kuris kreipiasi dėl pašalpos, darbo santykių patvirtinimas,
 • Gyvenimo Norvegijoje registravimas arba leidimas gyventi (registreringsbevis/oppholdstillatelse),
 • Informacija apie mokesčių kortelę (informasjon om skattekortet)
  – aktuali tiems metams, kada asmuo kreipiasi dėl pašalpos,
 • Lønns- og trekkoppgave už praeitus kalendorinius metus – metinė ataskaita iš darbdavio, kurioje pažymėta tarp kitko gautos pajamos bei mokesčių avanso suma,
 • Paskutinių trijų atlyginimų lapeliai,
 • BankID (banko kodų generatorius) arba Bank på mobil (banko mobili programėlė) - būtina bedarbio registracijai NAV sistemoje,
 • PD U1/SED U0002 (anksčiau E-301) forma - būtina norint pateikti ir pridėti pajamas iš kitos EEE valstybės (pvz. iš Lietuvos).

Prašymo dėl bedarbio pašalpos nagrinėjimo laikotarpis tai vidutiniškai 4 savaitės nuo registracijos elektroninėje NAV sistemoje kaip bedarbis asmuo.

Pateikite prašymą dėl pašalpos

Turite klausimų? Parašykite mums!

Kontaktinė
informacija

Klientų aptarnavimo linijos darbo valandos
Pirm, Tret, Ketv,Penkt 8:00-16:00
Antr 8:00-18:00

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.