Chcesz otrzymać zwrot podatku w formie przelewu? Podpowiadamy, co należy zrobić

27.10.2019

W minioną środę norweski Urząd Podatkowy wysłał ostatnią pulę wyników rozliczeń podatkowych za rok 2019, tzw. Skatteoppgjør. Tego dnia podatnicy dowiedzieli się, czy otrzymają zwrot podatku, czy też będą zobowiązani do opłacenia niedopłaty. Pierwsza grupa, która posiada zarejestrowany numer konta, powinna otrzymać przelew z nadpłaconym podatkiem w ciągu trzech tygodni od dnia wystawienia wyniku rozliczenia. Druga grupa natomiast, w zależności od wysokości dopłaty, otrzyma od urzędu fakturę do zapłaty. W przypadku rozłożenia zadłużenia na dwie raty, termin płatności pierwszej będzie upływał po 3 tygodniach od daty wystawienia wyniku, termin drugiej natomiast upłynie po 8 tygodniach.

Otrzymaj zwrot podatku na konto

W minioną środę norweski Urząd Podatkowy wysłał ostatnią pulę wyników rozliczeń podatkowych za rok 2019, tzw. Skatteoppgjør. Tego dnia podatnicy dowiedzieli się, czy otrzymają zwrot podatku, czy też będą zobowiązani do opłacenia niedopłaty. Pierwsza grupa, która posiada zarejestrowany numer konta, powinna otrzymać przelew z nadpłaconym podatkiem w ciągu trzech tygodni od dnia wystawienia wyniku rozliczenia. Druga grupa natomiast, w zależności od wysokości dopłaty, otrzyma od urzędu fakturę do zapłaty. W przypadku rozłożenia zadłużenia na dwie raty, termin płatności pierwszej będzie upływał po 3 tygodniach od daty wystawienia wyniku, termin drugiej natomiast upłynie po 8 tygodniach.

Rejestracja numeru konta

Skatteetaten daje możliwość rejestracji numeru konta drogą elektroniczną dla tych osób, które posiadają dostęp do systemu Altinn. W przypadku chęci rejestracji norweskiego numeru wystarczy posiadać wyłącznie numer konta. Gdy podatnik chciałby uzyskać zwrot na polski numer konta, niezbędne jest odnotowanie informacji, takich jak: nazwa banku, waluta konta, numer IBAN oraz SWIFT. Dane te po wysyłce powinny być od razu odnotowane przez urząd. Istnieje możliwość elektronicznej rejestracji numeru konta bezterminowa. Ważnie jest jednak, aby pamiętać o terminach wystawiania wyników rozliczeń podatkowych, aby urząd zdążył wyciągnąć te dane przez jego wystawieniem.

 

Co w przypadku osób, które otrzymały czek ze zwrotem?

Osoby, które nie chcą bądź nie mogą zrealizować czeku ze zwrotem podatkowym z Norwegii, mogą zgłosić się do poborcy podatkowego z prośbą o przekazanie środków pieniężnych na wskazany numer konta. Można tego dokonać, między innymi kierując odpowiednie pismo do urzędu. Poza informacjami zawierającymi dane personalne podatnika, niezbędne jest potwierdzenie ich odpowiednią dokumentacją. Należą do nich np. skan dokumentu tożsamości zawierający podpis podatnika, zaświadczenie z banku o tym, że jest się właścicielem wskazanego numeru, wynik rozliczenia oraz oryginał czeku zawierającego informacje o zwrocie podatkowym.

 

Pismo z urzędu o wskazanie numeru konta do zwrotu

Część podatników zamiast przelewu i czeku może otrzymać z Urzędu Podatkowego pismo z prośbą o podanie numeru konta do przelewu. Należy je wypełnić jak najszybciej, dołączyć wspomnianą wcześniej dokumentację oraz przesłać zwrotnie na wskazany adres. Często urzędy samodzielnie wysyłają prośby o podanie tych danych. Należy jednak pamiętać, że po zarejestrowaniu numeru konta należy zawsze uaktualniać te dane. Zdarza się tak, że podatnik zarejestrował wcześniej numer, który nie jest już aktywny. Po próbie przelania środków ze zwrotem urząd otrzymuje informacje o tym, że konto jest już zamknięte i w związku z tym przesyła pismo z prośbą o uaktualnienie tych danych.

 

Korekta podatkowa może być szansą na wyższy zwrot podatku z Norwegii

Mimo otrzymania zwrotu podatkowego warto sprawdzić wynik swojego rozliczenia. Wielokrotnie zdarza się, że urząd popełni błąd lub nie przyzna odpisów podatkowych, do których miał prawo podatnik. Odpisy podatkowe, takie jak ulga 10% czy odpisy statusu pendler nie są przyznawane automatycznie. Każdy, kto ma do nich prawo, powinien uwzględnić je w swoim rozliczeniu oraz przygotować dokumentację, która potwierdzi do nich prawo. Warto jest sprawdzić wynik jak najszybciej po jego otrzymaniu. Ma to wpływ na termin rozpatrzenia. Im szybsze złożenie korekty podatkowej, tym szybsza odpowiedź. W przypadku zwiększenia się zwrotu podatkowego, osoba składająca korektę otrzyma od urzędu różnicę pomiędzy pierwszym wynikiem a wynikiem po korekcie podatkowej.